Samme dag som olje- og energiminister Terje Aasland overfor NRK forsøkte å forsvare mangelen på handling fra regjeringens side når det gjelder makspris på strøm, ga statsminister Jonas Gahr Støre et intervju med NTB. Heller ikke Støre kunne berolige bedrifter og forbrukere med tiltak som kan få slutt på kraftkrisen.

NTBs Johan Falnes gjorde sitt beste for å få klare svar fra landets statsminister. Han fikk et slags løfte fra Støre:

Gjennom sommeren har opposisjonen beskyldt regjeringen for å innta en passiv «vente og se»-holdning til strømkrisen. Men nå kommer Støre med et løfte:

Han kan ikke love regn. Men han skal gjøre det han kan for å sikre kraftforsyningen.

– Jeg er klar til å ta grep, sier han.

– Jeg er statsminister i Norge. Det er norske interesser jeg er satt til å ivareta. Det er å sikre forsyningssikkerheten for Norge i en europeisk energikrise. Andre europeiske land er i dyp krise, verre enn her hjemme. Men vi skal sikre oss for ikke å komme i forsyningsproblemer. Og jeg kommer til å bruke de virkemidlene som trengs for å nå det målet.

Støre forteller at regjeringen har jobbet med saken gjennom hele sommeren. Han er i kontakt med olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) nesten daglig.

Vannmagasinene skal fylles

Støre ble så spurt om den lave fyllingsgraden i vannmagasinene. Ved utgangen av forrige uke lå den på 65,1 prosent, noe som er godt under normalen.

I Sørvest-Norge og i Øst-Norge er fyllingsgraden på det laveste nivået som er målt på denne tida av året de siste 20 årene.

Situasjonen har fått Statnett til å oppjustere risikoen for rasjonering til vinteren fra grønt nivå til gult nivå.

Støre er ikke fornøyd.

– Vi skal fylle opp vannmagasinene, sier han.

– For å bruke et kjent begrep som jeg møtte oppe i Hallingdalen, da jeg var der nå: Det er vanlig å fylle opp stabburet før vinteren. Det må vi nå gjøre i våre vannmagasiner. Signalet er tydelig fra NVE, fra olje- og energiministeren og fra meg, og jeg forutsetter at kraftselskapene merker seg det. Jeg forutsetter at kommunene som er eiere av kraftselskap, også sender sine beskjeder. Dette er offentlig eide selskaper. Hvis det budskapet ikke oppfattes, så må vi vurdere andre tiltak, i form av krav for å sikre en forsvarlig magasinfylling.

– Eksportrestriksjoner til vurdering

Én mulighet er å innføre et minstekrav til magasinfylling før vårløsningen. Statnett foreslo allerede i 2014 et slikt minstekrav på 5 eller 10 prosent. Støre bekrefter at dette er en mulighet som regjeringen nå ser på.

– Det er til meget grundig vurdering, og jeg utelukker ikke at det kan skje.

Et annet grep kan være å innføre eksportrestriksjoner. Støre understreker at han i utgangspunktet er tilhenger av kraftutveksling med andre land. Det har tjent Norge før og kommer til å tjene Norge også i framtida, mener han.

– Men min jobb er å ivareta det norske energisystemet. Og om nødvendig vil vi vurdere eksportrestriksjoner.

Hvor alvorlig situasjonen må bli før regjeringen tar slike grep, vil ikke Støre likevel svare detaljert på.

Ingen makspris

Støre gjentok at strømstøtteordningen vil bli gjennomgått i løpet av høsten, samtidig som han gjentok sin avsmak for å innføre en makspris, noe Frankrike innførte allerede i januar i år, altså før den russiske invasjonen av Ukraina.

Han står likevel fast på sin skepsis til å innføre en makspris på strøm, som partier som Rødt og Frp har ivret for.

– Vi utelukker ikke noe tiltak. Det har vi sagt hele veien. Men det er også ganske tunge grunner til ikke å innføre en makspris, advarer Støre.

Han legger til at han forstår hvorfor makspris virker forlokkende.

– Men vi skal være veldig grundige på ikke å ta forhastede konklusjoner. For vi kan risikere å gjøre store feil.

Les også:

Støre er blitt kommentator

Oljenasjonens nedsnødde politikere

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.