Støre er blitt kommentator

Statsministeren forteller folk at de går en krevende vinter i møte, men har ingen oppskrift på hvordan folks byrder kan lettes. Det kommer ganske enkelt av at hans politikerhjerte er i Brussel og ikke blant landsmenn som nå kunne trenge ny politikk – «for folk flest».