Oilje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Den nærmest uhemmede eksporten av norsk vannkraft kan være over. Etter lang tids press fra opposisjonen krever Regjeringen at kraftprodusentene hver uke rapporterer om magasinstatusen.

«Festen kan være over» for norske kraftprodusenter. Etter å ha tjent store beløp på mer eller mindre ubegrensete eksport av vannkraft til Europa, vil de nå måtte sørge for at Norge har tilstrekkelige ressurser i reserve til eget, nasjonalt forbruk.

Dette er i hvert fall tanken bak Regjeringens nye tiltak der det kreves ukentlig rapportering om vannmagasinene, og om  hvordan kraftprodusentene forvalter landets vannressurser.

NTB melder om saken.

– Jeg har i dag bedt NVE om umiddelbart å fatte vedtak om å pålegge produsentene å rapportere hvordan de bruker vannmagasinene, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Både Aasland og hele den øvrige rødgrønne Regjeringen har vært under stort press fra medier og opposisjon for å gjøre noe med strømsituasjonen. Det har vært ymtet om fare for strømrasjonering til vinteren, noe som har skapt stort engasjement og ikke så lite frustrasjon i befolkningen.

Document har omtalt dette ved flere anledninger.

I Sør-Norge er magasinfyllingen lav. Hvis vannmagasinene ikke fylles opp før vinteren, kan prisene bli svært høye. I verste fall kan måtte vi rasjonere strømmen mot vårparten, har Statnett advart.

– Vi trenger bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft, slik at vi fortløpende kan vurdere ytterligere tiltak for å sikre forsyningssikkerheten i Sør-Norge den kommende vinteren og våren, sier Aasland.

Rapporteringsordningen vil gjelde for kraftprodusentene i Sør-Norge fram til neste sommer.

– Det er viktig at kraftselskapene i Sør-Norge nå holder tilbake vann som kan lagres til vinteren. Jeg vil understreke at det per i dag er lav sannsynlighet for rasjonering til våren. Det er likevel viktig at vi tar situasjonen på alvor, sier Aasland.

Det gjenstår å se om dette vil være nok til å avverge rasjonering og videre prisstigning på strømmen, og om det er tilstrekkelig til å snu den storstilte misnøyen velgerne for tiden har til Regjeringen i politiske meningsmålinger.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i hele 2022 hatt gjennomgående svært svake målinger, og ville mistet regjeringsmakten om det var valg i dag:

Grå sommer for Støre og Vedum: Klart borgerlig flertall i ny måling

God sommerlesning:

Nyhet fra Document forlag, bestill i dag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

a>

Bestill også:
Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Ny bok fra Kjell Skartveit:

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.