Staten må pålegge strømselskapene å spare på vannet, sier Sps parlamentarisk nestleder Geir Pollestad. På tide at regjeringen reagerer, sier opposisjonen.

– Vi kan ikke kappe kablene, det er ikke aktuelt nå, men vi kan ikke fortsette å tømme magasiner i en situasjon med så lav fyllingsgrad, sier Pollestad til NTB.

Dersom olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener han ikke har virkemidler nok til å få kraftselskapene til å begrense produksjonen, så varsler Pollestad at Senterpartiet vil bidra til lovendringer for å sikre det. Han viser til at Aasland har oppfordret kraftselskapene til å produsere mindre strøm, men at det ikke ser ut til at selskapene følger opp.

Situasjonen er så alvorlig at Aasland må bruke enda sterkere virkemidler, mener Senterpartiets stortingsgruppe.

Statsråden understreker overfor NTB at han raskt vil iverksette konkrete tiltak hvis «vurderingene og forutsetningene som er gjort til nå, endres». Det kan bli aktuelt å legge begrensninger på krafteksporten.

– Mulige tiltak kan være å legge midlertidige begrensninger på kraftprodusentenes magasindisponering, å innføre eksportrestriksjoner eller en kombinasjon av dette. Foreløpig er det for tidlig å si om tiltak skal innføres, og eventuelt hvilke tiltak som kan være aktuelle. Det som er viktig, er at tiltakene virker, sier han.

Senterpartiet deler regjeringsansvaret med Arbeiderpartiet. På spørsmål om hvordan Pollestads parti jobber med saken i regjering, svarer han: – Her jobber alle gode krefter sammen.

– På høy tid

SV, som samarbeider med regjeringen om budsjett, støtter kravet om å ta kraftigere grep.

– Det er på høy tid at også et av regjeringspartiene reagerer. Nå må olje- og energiministeren på banen og stille krav til kraftselskapene, ikke bare komme med milde oppfordringer om å spare på vannet, sier energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken.

– SV har flere ganger foreslått og etterlyst tiltak for å sikre oss nok strøm til vinteren. Dessverre har regjeringspartiene så langt avvist disse, som å stille krav til høyere magasinfylling. Hvis regjeringen ikke innfører tiltak, kommer vi til å fremme forslag om dette igjen, sier han, men tilføyer at han mener regjeringen må ta ansvaret selv.

Rødt mener tiltak for å begrense eksporten må komme alt i sommer.

– Jeg tror det kun er regjeringen som ikke skjønner at tiltak må lanseres nå. Folk trenger at noen tar ansvar og skaper trygghet, sier stortingsrepresentant Seher Aydar.

Hun mener det blir for sent å vente med tiltak til statsbudsjettet legges fram i oktober.

– Regjeringen må huske på at de er en mindretallsregjering. Ingen bør akseptere å vente og se på tiltak i en slik situasjon, sier hun.

Stemte mot regulering

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager regjeringen for å være handlingslammet og frykter at det er for sent å sikre kraftforsyningen til vinteren.

– Vi har kommet dit at det faktisk kan bli rasjonering. Jeg håper vi ikke ender der, det er i så fall en komplett skandale, sier hun.

Listhaug viser til at Frp i november foreslo flere tiltak for å sikre norsk strømforsyning, blant annet å stanse eksporten når magasinfyllingen var vesentlig lavere enn normalt, noe både Ap, Sp og Høyre stemte imot.

– Nå har vi tapt et halvt år, der man kunne tatt kontroll på eksporten, sier hun.

Ba kraftselskapene begrense seg
Aasland oppfordret onsdag kraftselskapene om å være sitt ansvar bevisst og åpner for at regjeringen kan gå inn og begrense strømeksporten.

– Vi har sagt at vi skal snu alle steiner. For den situasjonen som vi har vært igjennom i vinter, og den situasjonen vi er i nå, den ønsker vi ikke at skal være normal i Norge, sa Aasland til NRK.

Statnett har oppjustert farenivået for strømsituasjonen fra grønt til gult nivå, ifølge VG. Det betyr at sannsynligheten for at strømmen må rasjoneres i vinter er mellom 5 og 20 prosent. Men i forrige uke meldte Statnett til NVE at de foreløpig ikke hadde sett konkrete tegn til at eksporten hadde avtatt.

NVE har bedt Statnett utrede tiltak i tilfelle kraftsituasjonen skulle bli svært krevende. Det kan bety rasjonering.

– Lokalpolitikerne må gripe inn

– Dette blir veldig vondt og vanskelig lenge før vi når punktet om rasjonering. Det vil vi unngå, sier Pollestad.

Han retter også en oppfordring til lokalpolitikere over hele landet, ettersom det er fylker og kommuner som eier de fleste energiverkene:

− Kommuner og fylkeskommuner som eiere av kraftselskapene, må ta initiativ for at deres selskaper begrenser produksjonen når fyllingsgraden er så lav som nå.
Les også:

Statnett advarer om strømrasjonering, men eksporten går for fullt

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.