Statnett slår alarm på grunn av mangel på vann i magasinene. Det er muligens litt sent. Nå advarer Statnett om mulighet for SAKS-tiltak i vinter. SAKS står for «svært anstrengte kraftsituasjoner».

Ifølge Statnett er risikoen for strømrasjonering kommende vinter nå på 20 prosent.

Statnett har ansvaret for forsyningssikkerheten for elektrisitet i Norge, og det å heve farenivået er i praksis det eneste verktøyet de har for å påvirke strømprodusentene før en eventuell kraftkrise er et faktum, skriver Nettavisen.

Men selv om Statnett kommer med en såpass alvorlig advarsel, så eksporteres strøm som aldri før. Det grønne skiftet prioriteres langt høyere enn norske skattebetaleres energisikkerhet og privatøkonomi.

Staten blir styrtrik ved å konfiskere privat kapital. Nettavisen har de tørre tallene bak den katastrofen som utspiller seg.

Tall fra Statnett viser følgende:

  • April: 111 GWh netto eksport
  • Mai: 563 GWh netto eksport
  • Juni (frem til 28.): 1880 GWh netto eksport (1,88 TWh)
  • Én GWh (gigawatt-time) tilsvarer 1 million kWh.

I løpet av det siste året har det bare vært tre uker hvor det har blitt eksportert mer kraft enn i forrige uke (uke 25) – dette til tross for at kabelen til Nederland midlertidig er ute av drift.

Eksporten av strøm i juni har allerede slått alle rekorder, selv før måneden er ferdig.

Grafen viser strømeksport fra den dagen Statnett hevet farenivået. Kilde: Nettavisen/Statnett.

I magasinene var det bare 10.6 prosent mer vann enn det laveste som noensinne er målt, da Statnett hevet farenivået. Men nå er situasjonen kritisk, uten at dette medfører en reduksjon i eksporten.

Ved siste tilgjengelige statistikk (målt forrige søndag), var mengden vann 11 prosent lavere enn det som noen gang var målt på samme tid. Og i forrige uke uke ble eksporten økt.

Kent Andersen har forutsett denne katastrofen her i Document for lenge siden, og snart skal Staten trolig også flå oss for bruk av drikkevann.

Alt klart for energimangel og utkobling av strømmen

Ingen stanser galskapen. I stedet forberedes strømrasjonering. Så kommer vel de sedvanlige tiltakene direkte rettet mot de sårbare.

Middelklassen skal knuses. Den nye føydalismen blir stadig mer åpenbar. The Great Reset pågår, her og nå, iført en fascistisk ideologi og vår nye religion som krever at vi ofrer våre barns fremtid i kampen mot CO2.

Statnett skriver i et brev til strømleverandørene, som Nettavisen har fått innsyn i:

«Statnett skal innen 1. oktober 2022 oversende NVE en utredning av behov for fremtidige SAKS-tiltak og hvilke SAKS-tiltak som kan være aktuelle fremover, herunder en vurdering av mulige SAKS-tiltak utover de som tidligere har blitt brukt. Utredningen skal også spesifikt vurdere behovet og mulige tiltak for vinteren 2022/22.

Statnett skal innen 1. oktober gjennomgå og oversende NVE sine beredskapsplaner for rasjoneringssituasjoner og rutinene Statnett bruker i håndteringen av anstrenge energisituasjoner og SAKS».

SAKS kan innebære nedstenging av industri, rasjoneringstariffer og rullerende blackout. Det kan bli en utfordring i vinterkulda, for å si det forsiktig.

Statnett skriver at kraftprodusentene ikke har reagert på signalene om å ta høyde for en ekstra vanskelig vinter. Konserndirektør i Statnett, Peer Østli, sier at vi står overfor en meget uvanlig situasjon.

Det er sant, men det er også en ønsket, forutsatt situasjon, påført den norske befolkningen av politikere som styrer landet fra Stortinget.

Regjeringen kan selvsagt avverge katastrofen, som driver inflasjonen i været og ruinerer den norske arbeiderklassen. Men det er nesten utenkelig at det kommer til å skje, for hvis våre myndigheter hadde brydd seg om vi som finansierer galskapen, så hadde de gjort noe for lenge siden.

NVE-sjef Kjetil Lund har liten innflytelse, men kom nylig med nokså sterk kritikk mot strømprodusentene i Aftenposten. Lund burde vel heller rette kritikken mot politikerne.

Hva er det myndighetene frykter? Anbefaling om å lagre vann

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.