FrP vil ha fortgang i seks veiprosjekter som regjeringen har lagt på is. Partiet setter av 1,75 milliarder kroner til veisatsing i sitt alternative budsjett.

Utbygging av nye og bedre veier redder liv, understreker samferdselspolitisk talsmann Frank Sve.

– Det er synd at regjeringen skroter tog, vei og skredsikring inn mot Bergen, utbedring av tunneler som omtales som «gruvesjaktene» i Nordland, og hele tre prosjekter på E134 mellom Oslo og Rogaland, sier han til NTB.

Fremskrittspartiet legger torsdag fram sitt forslag til statsbudsjett. Der vil de prioritere seks prosjekter fra Nasjonal transportplan som regjeringen går inn for å utsette i sitt budsjett for 2023.

Seks prosjekter

Partiet mener det er viktig å holde fremdriftsplanen i gang. FrP foreslår derfor å sette av 715 millioner kroner som skal gå til oppstart av følgende prosjekter neste år:

* Nordland E6 – tunnel på strekningen Megården-Mørvikbotn.

* Vestland E16 – tunnel planlagt på strekningen Hylland-Slæen.

* Vestland E16/Vossabana på Arna-Stanghelle.

* Vestland E134 på strekningen Røldal-Seljestad.

* Viken E134 mellom Saggrenda og Elgjø.

* Viken E134 nytt løp i Oslofjordforbindelsen.

Frykter for næringen

Til sammen vil FrP øke bevilgninger til riksveiinvesteringer med 1,75 milliarder kroner fordelt på Statens vegvesen og Nye Veier.

– Jeg frykter for jobbene i bygg- og anleggsnæringen i en situasjon som allerede er kritisk. For å unngå en enda større krise, må vi sørge for at prosjektene som er vedtatt, planlagt og prosjektert mens FrP satt i regjering, faktisk blir bygget, sier Sve, som er første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Regjeringen har vist til at det var nødvendig å legge fram et stramt budsjett som krevde harde prioriteringer, og dermed ble det ikke rom for en del av de gryteklare samferdselsprosjektene. Bakteppet var behovet for å holde renta nede og dempe prisveksten.

Dette argumentet møter liten forståelse hos FrP. Infrastruktur er ikke en utgift, men en investering for Norge, understreker Sve.

Ikke bekymret for opphetet økonomi

Samferdselssatsingen kan dekkes inn av kutt i offentlig sektor, ifølge FrPs budsjettforslag.

– Regjeringen har til nå skjermet offentlig sektor og skyver hele byrden over på vanlige folk og bedrifter gjennom historisk høye skatte- og avgiftsøkninger. FrP vil ikke skjerme byråkratene, men vanlige folk og bedrifter, sier Sve.

Han mener det ikke er grunn til å frykte at samferdselssatsing vil føre til at det blir for mye gass i norsk økonomi.

– Gjennom massive kutt i ikke-tjenesteytende offentlig sektor, byråkrati og bistand unngår vi overoppheting av økonomien og gjør hverdagen bedre for folk og næringsliv, sier han.

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Kjøp julegavene fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.