MDG får så hatten passer for sitt utspill om å forby salg av nye fossildrevne biler fra 2023. Både FrP og Høyre er klart avvisende. Fra FrPs side spares det virkelig ikke på kruttet.

Stortinget ønsker at alle biler skal være «nullutslippsbiler» fra 2025. Mange har stilt spørsmål om hvor realistisk dette er.

MDG går likevel enda hardere ut, og krever forbud mot alt salg av nye av bensin- og dieselbiler allerede fra 2023, det vil si om kun ca. to år fra nå.

MDGs leder Une Bastholm. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Document har nylig omtalt dette utspillet, les saken her. Det refereres til TV2s omtale av saken:

NAF var tidlig ute med å kommentere MDGs forslag.

– Vi advarer mot et forbud mot å selge nye dieselbiler. Det er unødvendig og misforstått miljøpolitikk, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, til TV2.

Det viser seg at MDG også møter sterk politisk motstand for sin temmelig ekstreme bilpolitikk. Det vil antagelig innbyggere over hele landet være glad for. Uansett hvordan verden fortoner seg i MDG-politikernes kafémiljøer sentralt i Oslo, er bilen faktisk en avgjørende del av samferdsel og kommunikasjon for folk flest i Norge.

Rundt omkring i by og bygder går rett og slett ikke hverdagen opp dersom transporten skal baseres på sykler og elektriske sparkesykler. Det hjelper ikke hvor mange milliarder kroner MDG klarer å sløse bort på sykkelveier på de underligste steder.

Dette har noen politikere fra FrP og Høyre innsett. TV2 skriver om saken på sine bilsider Broom:

FrP er også tydelig på at et forbud ikke er veien å gå.

– Det er galskap og totalt uaktuelt å forby salg av nye bensin- eller dieselbiler. FrP brukte syv år i regjering på å redusere bilavgiftene, slik at bilparken blir nyere, sikrere og mer miljøvennlig. Vi heier også på elbilene og ny teknologi, men vi mener det helt feil å forby salg av nye bensin- og dieselbiler, som aldri har vært renere, sier Morten Stordalen til Broom.

Stordalen leder FrPs bilpolitiske utvalg, og mener det skal være opp til hver enkelt forbruker om de vil kjøpe ny bensinbil, dieselbil, hybridbil eller elbil.

– Vi er opptatt av valgfrihet og vil legge til rette for å holde bilavgiftene nede. Norge er et langstrakt land, og det er faktisk slik at elbil ikke passer for alle, legger han til overfor TV2.

Det er nokså klar tale, og bør være beroligende for mange som er blitt opprørt av MDG-utspillet. Man vet at også Senterpartiet er svært skeptisk til denne typen samferdselsfiendtlige ideer.

Heller ikke i Høyre har man mye til overs for MDGs plan:

– Vi har tro på at vi skal nå 2025-målet med positive virkemidler, og har ikke planer om å forby bensin- eller dieselbiler. Kostnadene ved å produsere en elbil går ned og nærmer seg kostnaden ved å produsere en bensin- eller dieselbil. Da er det også naturlig å se på en innfasing av avgifter på kjøp av elbil, forteller Høyres Helge Orten, som leder Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Det later til at alle parter «heier på elbilene», noe som på mange måter er temmelig besynderlig. Documents Kent Andersen har ved flere anledninger omtalt elbil-fenomenet på en noe mer nyansert måte, blant annet her.

Generelt er det mange som reagerer på hvordan et (svært) lite parti som MDG stadig iscenesetter seg selv som «definerende» for sentrale deler av samfunnsutviklingen. En innsender til Documents gode kommentarfelter beskrev det nokså treffende:

«MDG har jo ca. 4 % oppslutning. Altså fire, jeg gjentar fire personer pr. ett hundre. Og disse skal altså bestemme hvordan de resterende 96 personene skal komme seg rundt om i Norges land. Og vi bor i et demokrati?»

 

De beste julegavene finner du hos Document, bestill i dag: 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.

 

Støtt oss med et bidrag, stort eller lite! 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.