Brannvarsler eller myndighetskontroll? Ikke før har EU-parlamentet tatt et nytt skritt for å fase ut bruken av ved, så kommer nyheten om at flere kommuner nå vil innføre sensorteknologi i norske piper. Pipesensorene antas å styrke brannsikkerheten, men flere lesere frykter at det er starten på noe verre.

Først ut er Halden kommune, som mandag offentliggjorde nyheten på sin hjemmeside. Pipesensorer skal monteres i 12.000 boliger i :

Halden kommune har inngått en avtale med teknologiselskapet airMont AS om å montere pipesensor i 12.000 hus i Halden. Sensorene skal monteres samtidig med feiing. Montering starter i 2022 og det vil ta noen få år før alle piper har fått sin sensor. Når sensorene er på plass, vil de ha en levetid på over 8 år. Halden er første kommune som tar i bruk denne løsningen på alle hus. (Halden kommune)

Ingen unntak

Pipesensorene monteres utvendig på pipa, og med en føler ned i toppen, vil temperaturen i pipene bli monitorert. Etterhvert er det meningen at de skal varsle 110-sentralen ved unormal temperaturstigning, og at dette i sin tur avgjør om brannvesenet må rykke ut.

Kostnadene ved installasjonen dekkes inn av eksisterende kommunale avgifter. På hjemmesiden forsikrer kommunen at dataen ikke vil bli misbrukt.

Vi forvalter innsamlede data varsomt. Tjenesten skal ivareta alle sider av personvern og retningslinjer i personvernforordningen (GDPR). (Halden kommune)

Selv om flere nok vil betakke seg for en slik elektronisk overvåkningsdings, er det ingen bønn. Alle piper skal ha.

Med mål om å redusere brann i boliger, har Halden kommune vedtatt en lokal forskrift som slår fast at brannvesenet har rett til å bruke sensorteknologi på alle hus med skorstein i Halden.  En slik forskrift er juridisk bindende, og bruk av skorsteinsmonitorering med sensor er dermed ikke valgfritt. Du kan ikke nekte. (Halden kommune)

Lokal oppfinnelse

Oppfinnelsen er lokal, utviklet av brannsjefen i kommunen, Ole Christian Torgalsbøen. Etter en flere diskusjoner i kommunen, endte det med at Torgalsbøen trakk seg ut av selskapet han selv var aksjonær i.

– Kommunedirektøren har i samråd med ekstern advokat vurdert det slik at Ole Christian Torgalsbøen er inhabil i saken, og at hans medvirkning til saksforberedelsen har ført til at avtalen ikke bør inngås. Ole Christian Torgalsbøen skal imidlertid kjøpes ut av selskapet, og skal ikke ha noen rolle videre i driften verken på eiersiden eller som rådgiver.

Den andre personen i airMont AS som politikerne ønsket en habilitetsvurdering på, var Eivind Hansen. Han er daglig leder i Halden kommunale pensjonskasse, og forvalter kommunens pensjonsmidler. En ekstern vurdering konkluderte derimot med at Hansen ikke var inhabil fordi han ikke har noen beslutningsmyndighet i Halden kommune eller nær relasjon til personer som har det. (Halden Arbeiderblad)

Store planer

I januar kunne Halden Arbeiderblad melde om at tre kunder; Halden kommune, Bjørnafjorden brann og redning samt Brannvesenet Sør bestående av seks kommuner på Sørlandet, hadde skrevet kontrakt med airMont AS.

– Vår tanke er at de fleste hus i Norge skal ha en slik sensor, sier daglig leder Karl-Magnus Haugen i airMont til Halden Arbeiderblad.

Han legger til at det er 2,5 millioner piper i Norge. – Kundegrunnlaget er stort, og tanken er også å gå ut internasjonalt, svarer Haugen.

Bedriftens bankforbindelse gir en indikasjon på at selskapet har luftige planer. Med tittelen «Luftens helter» presenteres selskapet med en film over Halden, sett fra takene.

Med visjonen «Ren luft til alle!» driver gründerne i teknologiselskapet airMont i Halden med nybrottsarbeid innen innovasjon, kunstig intelligens og sensorteknologi for å sikre alle en bedre luftkvalitet. (Sparebanken Øst)

Skepsis 

Teknisk kyndige med bakgrunn i sikkerhetsarbeid Document har snakket med, er ikke fullt så positive.

– Skulle det være bare for pipebrann, kunne du klart deg med lokal alarm og ingen kontinuerlig datainnsamling. Dette åpner jo for kontinuerlig overvåkning av vedfyringen. Kanskje måles hvor mye CO2 hver bolig slipper ut, og har man først tatt det skrittet, er det bare fantasien som setter grenser. En ny og lokal CO2-avgift skal ikke utelukkes.

– Glem ikke at det sitter mange og fantaserer i Brüssel…

Brannsjefen måtte ut av selskap som inngår avtale med kommunen: – Føles som man står igjen på perrongen når toget går (Halden Arbeiderblad – betalingsmur)

Axxe fikk viktig anbud – har investert 10 millioner (Halden Arbeiderblad – betalingsmur)

Les også:

Nordmenn trosser EU: Halvparten vil fyre mer med ved enn før

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.