Den 19 år gamle norsk-pakistanske mannen som er som er siktet for støtte til al-Qaida, og som Oslo tingrett ville løslate fra varetekt denne uken, blir sittende i varetekt. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk medhold i sin anke til Borgarting.

Borgarting lagmannsrett avgjorde torsdag at han kan varetektsfengsles i ytterligere fire uker med brev- og besøkskontroll.

19-åringen ble pågrepet 31. mai og har sittet varetektsfengslet siden da. Hans 22 år gamle bror ble pågrepet i Bulgaria og utlevert til Norge i slutten av juni.

Fengsles til saken kommer opp

Ifølge domstolen tar påtalemyndigheten sikte på at saken kommer opp for retten i mai/juni neste år, og at fengsling vil bli begjært fram til dette.

Siden lagmannsretten ikke har vurdert om det foreligger unndragelsesfare, vil spørsmålet om fengsling fram til da først være aktuelt dersom det blir begjært. Ifølge retten innebærer ikke en slik fengsling noen fare for oversoning.

Siktede må påregne en betydelig fengselsstraff dersom han dømmes i samsvar med siktelsen, og mistankegrunnlaget er styrket i løpet av etterforskningen, heter det videre i kjennelsen. (NTB)

Begge brødrene er norske statsborgere av pakistansk avstamning.

Document har gjennomgått flere tidligere dommer og kjennelser, samt annen dokumentasjon, og kan avsløre at de to brødrenes far har pakistansk bakgrunn. Etter alt å dømme har moren samme landbakgrunn. Samtlige involverte har typisk pakistanske navn.

Familiefaren ble for to år siden dømt i en stygg mishandlingssak. Han fikk fengsel i fem år og tre måneder for psykisk og fysisk mishandling av sin ektefelle, fem sønner og to nieser over mange år. Volden var motivert av et ønske om å bevare familiens ære, fastslår Oslo tingrett i dommen, som ble stadfestet av Høyesterett i juni i forfjor. (Document)

Les også:

Mediene om terrorsiktede pakistanske brødre: «De er norske»

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.