Dødsfall som følge av Covid-19 vaksine gjemmes under dødsårsak «covid-19» i dødsårsaksregisterets statistikkbank. Det fremkommer av informasjon Folkehelseinstituttet selv publiserte via statistikkbanken torsdag 9 juni.

Statistikkbankens tabeller er revidert i forbindelse med publisering av dødsårsaker for 2021:
Dødsårsaken covid-19 inkluderer nå dødsfall der underliggende dødsårsak er bivirkning av covid-19-vaksine (ICD-10-kode U12.9)

Den nye koden for vaksinedødsfall synes å komme fra Verdens helseorganisasjon (WHO), som har lagt to nye koder for covid-19. Ifølge WHOs hjemmesider ble de nye kodene lagt til i januar 2021:

 January 2021 A set of additional codes were activated for:

Immunization to prevent COVID-19
Adverse reaction to a COVID-19 vaccine.

Det inkluderer altså «immunisering for å forhindre covid-19,» som for lekmenn kan antas å bety vaksinering mot covid-19, samt bivirkninger som følge av vaksinering mot sykdommen. FHI har valgt å legge død som følge av vaksinebivirkninger inn i statistikken sammen med dødsfall forårsaket direkte eller indirekte av sykdommen.

Statistikkbanken deler ikke inn tallene basert på kode, hvilket betyr at søk på dødsårsak «covid-19» ikke vil skille mellom de ulike kodene, men vise tall for covid-19 som hovedparaply.

Skjermdump fra Dødsårsaksregisteret – statistikkbank.

FHI har så langt ikke svart på Documents henvendelser vedrørende denne endringen. Spørsmålene Document har stilt til FHI er følgende:

  • Hvorfor føres dødsfall forårsaket av vaksinering mot covid-19 inn i dødsstatistikken for covid-19?
  • Hvorfor føres ikke dette som egen statistikk, som er helt vanlig?
  • Har dere endret statistikken bakover i tid?
  • Hvor mange er registrert med kode U12.9, og hvor mange utgjør dette av totalen siden 2020?

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.