Roberto Cingolani taler under klimatoppmøtet i Glasgow 5. november 2021. Foto: Alastair Grant / AP / NTB.

Mens USAs president Joe Biden åpner strategiske oljelagre, og unnlater å sette foten ned for tallrike nye utvinningslisenser for olje i Mexico-gulfen, åpner Italias klimaminister Roberto Cingolani for at Italia bør produsere mer gass.

Det var under et debattprogram på Radio Capital at Cingolani, hvis egentlige tittel er statsråd for det økologiske skiftet, tok til orde for økt gassproduksjon i Italia, til tross for langsiktige visjoner om total eliminasjon av klimagassutslipp, gitt at klimakampen er «menneskehetens største utfordring».

Nettavisen Affari Italiani siterer Cingolani:

«Vi er prisgitt et globalt marked, og Italia står spesielt svakt sammenlignet med andre land, for dessverre importerer vi nesten all energien vår. Gassproduksjonen vår er på et minimum, og vi kunne produsere mer.»

På spørsmål om Italia også bør produsere mer gass, sa han:

«Vi har lovet å kjempe denne kampen mot klimaendringer, og derfor ønsker vi ikke å øke gassproduksjonen. Men gitt at vi konsumerer en viss mengde gass hvert år, ville jeg hente mest mulig ut av våre egne reserver istedenfor å importere.»

Den høye prisen på gass rammer for tiden italienere med lav inntekt uforholdsmessig hardt. Cingolani setter sin lit til at gassrørledningen Nord Stream 2 mellom Russland og Tyskland vil bidra til en betydelig prisreduksjon i andre halvår av 2022.

Under radioprogrammet tok den italienske statsråden også til orde for ytterligere utvikling av kjernekraften, som Italia har nedlagt etter folkeavstemning. Cingolani, som er en fremragende fysiker, så for seg at fusjonsenergi vil løse alle energiproblemer om noen tiår.

 

Kjøp Kents bok her!

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.