KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har hatt gratis pendlerbolig fra 2010 til 2020. Han skattet bare av statsrådsboligen i 2019. Han har innrømmet at han tok aktive grep for å unngå å måtte betale skatt av leiligheten på Frogner.

Nå skriver Aftenposten at Ropstad skulle ha betalt minst 680.000 kroner mer i skatt enn han har gjort. I tillegg kommer 140.000 kroner i trygdeavgift. En eventuell tilleggsskatt er ikke tatt med.

KrF-lederen har erkjent at han har hatt en skattbar fordel som han ikke har betalt.

– Jeg har hatt fri pendlerleilighet og ikke hatt utgifter på mitt hjemsted. Derfor skal jeg betale skatt. Det er nå blitt presisert, og jeg er i dialog med Skatteetaten for å betale det de kommer frem til at jeg skal betale.

Ropstad har bodd i fem ulike pendlerboliger.

Den skattbare fordelen beregnes ut fra hvor mye disse leilighetene kunne ha blitt leid ut for. Leieverdien skal rapporteres inn til skattemyndighetene som lønn. Så må man skatte av den som vanlig lønn.

Aftenposten har lagt frem sine beregninger for Ropstad, som ikke hadde noen innspill. Nå er KrF-lederen under sterkt press. Partifeller snakker allerede om en ny lederdiskusjon.

– Jeg mener også at vi nå har kommet til et sted hvor vi bør begynne å tenke på en diskusjon rundt lederspørsmålet i partiet, men jeg har selv ingen klar mening rundt hva jeg tenker om det foreløpig, sier lokallagsleder Wenche Rundsag Høgetveit i Evje og Hornes kommune til NRK.

Hornes er kommunen hvor Ropstad vokste opp.

Les også: Løpet kan være kjørt for Ropstad: Partifeller snakker allerede om ny lederdiskusjon

Kombinert med det dårlige valgresultatet ser ikke situasjonen for KrF-lederen særlig lys ut.

Økokrim har kontakt med Skatteetaten i forbindelse med boligsaken til Ropstad.

– På bakgrunn av hva som har fremkommet i mediene den siste tiden, har Økokrim kontaktet Skatteetaten. Det er vanlig prosedyre i alle saker hvor det fremkommer denne type informasjon. Skatteetaten opplyser at de foretar undersøkelser på ordinær måte, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Ropstad avviste først at han skulle betale noe tilbake for fordelene han har skaffet seg ved å registrere seg som bosatt på gutterommet hjemme hos foreldrene. Nå har han altså tatt kontakt med Skatteetaten og sier at han ønsker å gjøre opp for seg.

Ordningen med pendlerbolig har i stor grad vært tillitsbasert. Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre krever nå at det ryddes opp.

– Dette må det ryddes opp i raskt. Dette er tillitsbasert, og det skal være praktisk at dersom du bor et helt annet sted i Norge og jobber i Stortinget, så skal du få mulighet til å ha denne pendlerboligen. Men da må du både bo det andre stedet og det må være reelt at det er en pendlerbolig, sier Støre.

Støre sier han tror dagens regler er uklare, noe Stortinget selv også har bekreftet.

– Vi har raus lønn, og dersom det kan oppstå tvil om dobbelt bokholderi, så må det ryddes raskt opp i.

Flere reagerer på at denne tilliten er brutt av en partileder for et parti som sies å bygge på kristne verdier. Ropstad skrev selv en kronikk i Vårt Land 21. august i år hvor han påpekte hvor viktig det kristne verdigrunnlaget er for ham.

I dag betrakter mange samfunnets verdier som om det var en iPhone. De tror at dagens verdier er siste modell, og at vi med jevne mellomrom får en oppgradering som er hakket bedre enn den forrige versjon.

Men det er en myte at verdiene bare forandrer seg til det bedre. Gode holdninger til mennesket og likeverdet kan overraskende raskt rives ned – det har vi sett mange eksempler på i vår nære historie.

Vår kristne og humanistiske arv og tradisjon har gitt oss verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar, og idealer som likeverd, frihet, ansvar for seg selv og for hverandre og respekt for naturen.

Vi kan skape et varmere samfunn dersom vi lærer av historien om den barmhjertige samaritan. Vi kan få en bedre fremtid dersom vi husker på vårt ansvar for å forvalte skaperverket til beste for alle mennesker og fremtidige generasjoner.

Men Ropstad har brutt minst to av de ti bud: Du skal ikke lyve og Du skal ikke stjele.

Les også: Bondevik ordnet møte med Ropstad etter å ha fått millioner

Ifølge skatteekspert Eivind Furuseth, som er førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring på BI, er Ropstad skyldig 680.000 kroner i skatt, samt 140.000 kroner i trygdeavgift. Regningen kan bli brutal:

– Det er brutalt, for dette er jo et beløp de færreste har på konto. Spørsmålet blir jo hvor langt tilbake i tid skattemyndighetene vil gå.

Hvis skatteyter har gitt uriktige opplysninger, kan Skatteetaten gå hele ti år tilbake. I slike tilfeller er det dessuten vanlig at man blir ilagt tilleggsskatt. I verste fall kan dette utgjøre over 400.000 kroner.

Samlet blir da Ropstad skyldig over 1,2 millioner kroner i skatt. Ropstad har som nevnt bekreftet at han er i dialog med Skatteetaten.

– For hvilke år vil du rapportere på nytt?

– Det er jeg nå i dialog med Skatteetaten om, sier KrF-lederen.

Ropstad er ikke den eneste som har fått pendlerbolig uten at han har hatt krav på det. Alle politikere som utnytter tillitsbaserte ordninger til å berike seg selv, bør plasseres i skammekroken og straffes minst like hardt som en vanlig borger ville blitt straffet. For det er fellesskapets midler som misbrukes. Tilliten til våre såkalte ledere får stadig nye riper i en ekstremt tynn lakk.

Men når en politisk leder som hevder å stå for en opphøyet moral basert på det kristne verdigrunnlag, opptrer på denne måten, så bør det ikke være noen tvil. Sviket blir for stort, for skrikende. Tilliten er helt borte.

Kjell Inge Ropstad bør gå av umiddelbart. Hvis ikke bør partiet kaste ham ut ved første anledning.

Aftenposten

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.