Tirsdag har Stortingets administrasjon satt i gang en bred skatterevisjon av representantenes ordninger, der de også skal gå gjennom enkeltsaker.

Hensikten er å gjennomgå enkeltsaker og vurdere om fordeler skulle vært pålagt inntektsskatt, med tilhørende arbeidsgiveravgift. Dessuten utføres det en bred revisjon av alle skattemessige sider ved ordningene for landets øverste folkevalgte.

Advokater fra Advokatfirmaet Grette er engasjert til oppdraget, som Stortingets direktør Marianne Andreassen vil at skal utføres raskt og grundig.

– Jeg forventer at denne revisjonen skal gi oversikt over alle skattemessige forhold knyttet til representantene slik at vi både kan rydde opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt, og for at vi skal bli helt trygge på at vi håndterer skatteplikten korrekt fremover, sier Andreassen i en pressemelding.

Riksrevisjonen gransker ikke på grunn av presidentskapet
Revisjonen kommer i etterkant av at ordningen med pendlerboliger er blitt slått stort opp i mediene. I forbindelse med Aftenpostens avsløringer så KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ingen annen utvei enn gå av som partileder og statsråd.

Til Aftenposten forteller riksrevisor Per-Kristian Foss tirsdag kveld at Riksrevisoren ikke siden 2017 har gjennomført noen kontroller av Stortingets administrasjons etterlevelse av lover og regler.

– I 2017 opplevde vi noe veldig spesielt. Vi hadde gjennomført to tredjedeler av en revisjon om IT-sikkerhet i Stortinget. Så opplevde vi at Stortingets presidentskap grep inn og sa stopp, sier Foss til avisa.

Riksrevisoren gransker heller ikke pendlerbolig-saken.

– Normalt burde vi gått inn og gransket denne saken. At vi ikke opptrer som normalt, kan vi takke Stortingets presidentskap for, sier Foss.

– Vi mente den gangen at Riksrevisjonen ikke hadde hjemmel for å granske Stortinget, og at det var et prinsipielt spørsmål man måtte avklare, sier Olemic Thommessen, som var stortingspresident i 2017.

Kan ha brutt loven
Flere representanter har tatt kontakt med spørsmål om sine skattemessige forhold, og Stortingets presidentskap har besluttet gjennomgang av reglene for pendlerboligene, i tillegg til vurdering av mulige endringer i ordning for fratredelsytelse og etterlønn. Kontroll vil være del av gjennomgangen.

Tirsdag sa fagfolk til NTB at Stortinget kan ha brutt loven ved ikke å betale arbeidsgiveravgift av fordeler til representanter. Det samme kan være tilfelle for Statsministerens kontor (SMK) i Ropstad-saken.

– Det er viktig at Stortinget har ordninger for representantene som gjør at de kan utøve sitt demokratiske verv. Alle skal ha mulighet til å stille til valg uten at det medfører store ekstrakostnader. Samtidig skal det skattemessige selvfølgelig håndteres korrekt, sier Andreassen.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.