At Riksrevisoren ikke lenger får kontrollere Stortingets drift, overrasker jurister med forvaltning som spesialområde.

– Nå er det hele i et slags limbo. Det er uholdbart. Stortinget har ikke fått på plass en internrevisjon. Det er heller ingen ekstern virksomhetskontroll, sier jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg ved Juridisk fakultet i Oslo til Aftenposten.

I 100 år kontrollerte Riksrevisjonen at Stortinget ble drevet etter lover og regler. Dagens riksrevisor Per-Kristian Foss ville fortsette den tradisjonen, men i 2017 satte presidentskapet foten ned.

– Vi hadde gjennomført to tredjedeler av en revisjon om IT-sikkerhet i Stortinget. Så opplevde vi at Stortingets presidentskap grep inn og sa stopp, sa Foss til Aftenposten tirsdag.

Høgberg satt i Harbergutvalget som utredet Stortingets kontrollfunksjon. Presidentskapet fikk utredningen på bordet i februar i år. Hun sier det var enighet i utvalget om at Stortinget burde få på plass en intern revisor.

– Slik jeg forsto det, var det en forutsetning for utvalgets arbeid at Riksrevisjonen hadde mulighet for å føre denne kontrollen fram til en alternativ løsning eventuelt kom på plass, sier hun.

Tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet sier at man må skille mellom de folkevalgte og administrasjonen, som er en del av forvaltningen.

– Den bør Riksrevisjonen kunne kontrollere.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.