I et notat fra desember foreslår jurister ved Statsministerens kontor (SMK) at regjeringen selv oppnevner et utvalg for å granske pendlerboligreglene. Det reagerer flere politikere på.

VG har fått tilgang til notatet, der ansatte ved SMK uttrykker bekymring for Skatteetaten og Finansdepartementets regelforståelse rundt skattlegging av pendlerboliger. SMK administrerer pendlerboligordningen for regjeringsmedlemmer, og det er ekspedisjonssjef Therese Steen som står som avsender av notatet.

Mottaker for notatet var statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) stabssjef Kristine Kallset.

Notatet legger vekt på en rapport Stortinget har bestilt fra advokatfirmaet Grette, som skulle så tvil om Skatteetatens forståelse av loven. Det foreslås at Støre stiller seg bak rapporten og peker på det uklare regelverket.

Foreslår å lage et utvalg

Til sist lanseres det et forslag om at regjeringen selv skal oppnevne et utvalg for å granske pendlerboligregelverket, men at initiativet skal komme fra Stortingets presidentskap.

– Det virker som man ville finne en unnskyldning for å påberope seg tvil om lovverket, sier tidligere riksrevisor Per-Kristian Foss.

Også flere politikere reagerer på notatet.

– Ingen byråkrater på SMK har noe som helst med denne politiske saken å gjøre, sier Carl I. Hagen (Frp) til VG.

Ber Støre svare

Han ber Støre svare på hvor initiativet til notatet kom fra. Hagen reagerer blant annet på det han mener er et forslag om at statsministeren skal instruere Stortingets presidentskap om å la SMK velge utvalgsmedlemmer og lage mandat for et pendlerboligutvalg selv.

– Det virker som de ser på Skatteetaten og Finansdepartementet som en fiende, som vi må sette ut av spill, fordi vår rolle er å sikre at politikere har gunstige ordninger, sier Hagen.

Også andre politikere fra opposisjonen reagerer:

– Her ser vi et sterkt ønske fra toppene i embetsverket om å sikre mest mulig særfordeler og fordelaktige skatteordninger for den politiske eliten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

SMK: – Har ikke foreslått politisk inngripen

MDGs Rasmus Hansson og SVs Audun Lysbakken er også svært skeptiske til innholdet i notatet.

– Det interne notatet som VG har fått tilgang til, handler om at det er behov for nye og klare regler om skattlegging av politikeres goder. Det handler ikke om hvordan dagens regler skal forstås, og heller ikke om å gripe inn i de aktuelle sakene om pendlerbolig. Det er utenkelig at politisk ledelse skulle gripe inn i de pågående sakene, og noe slikt har embetsverket her selvsagt ikke foreslått, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK til VG.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.