Komplekse samfunn trenger tillit for å kunne fungere. Alle våre institusjoner og selskaper er avhengige av tillit. Ja, opp til i dag har de fleste av oss tatt tillit nærmest som en selvfølge. Det ligger dypt i de fleste mennesker å stole på hverandre. Ja, hvordan skal et moderne demokrati fungere effektivt uten at vi stoler på mennesker og institusjoner? Når vi oppsøker legen eller ligger under kniven hos kirurgen stoler vi fullt og fast på at vi er i de beste hender. Vi har tillit til at brannvesenet gjør sitt aller beste når huset brenner og vi stoler på at bankene tar vare på pengene våre. Begrepet tillit er altså grunnleggende for våre liv.

Gode mennesker kan ikke fatte at andre mennesker kan gjennomføre ting de selv ikke er i stand til å gjøre. At det finnes dårlige mennesker er nesten utenfor deres fatteevne. Blir de utsatt for slike kommer fort følelsen – hvorfor forstod jeg ikke – hvordan kunne hun eller han gjøre dette mot meg? Jeg stolte jo på hun eller ham! 

Men hva hvis vi trekker inn en tredje kategori mennesker i tillegg til gode og dårlige. De virkelige onde. Psykopatene. De finnes. Og i følge Dr D Hare trives psykopatene i den corporate verden hvor ting ligger til rette for slike skapninger. De er ‘snake in suits’. Som Dr D Hare også har skrevet bøker om. 

Kanskje tiden er inne til å skille mellom gode, dårlige og virkelige onde mennesker. Slik at du fremover er mentalt forberedt på mennesker som ikke eier et snev av samvittighet. Ja som trives i ondskap. Som kun ser tall, bunnlinje og makt og ikke mennesker? Hvor menneskeskjebner ikke betyr det dugg? Slike som er hevet over slikt som moral og ansvarlighet og ser på seg selv som übermench. 

Jeg stopper her og lar tankene dine fly videre. Ja, kanskje du til og med stiller spørsmålet om disse skulle finnes i bigPharma? For finnes de der og de skulle bryte all tillit i samfunnet, – ja da, mine damer og herrer, da snakker vi om et grunnleggende svik.

 

 

 

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂