Arkiv

Et tidligere sentralt reaksjonsmønster, befestet både biologisk og kulturelt, som postmoderne mennesker langt på vei har avlært, var forsiktighet overfor det ukjente og fremmede. Grunnleggende i all biologi, faktisk en cellulær lov god som noen, er forskjellen mellom selv og ikke-selv; selvet må beskyttes. Respekteres ikke dette prinsippet, så opphører man til sist å eksistere.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.