Kultur

Stein Erik Hagen har omsider kommet til klarhet om hva han ønsker å gjøre med sin store kunstsamling. I et bredt anlagt intervju med Morgenbladet fastslår han at samlingen aldri vi bli donert til vårt Nasjonalmuseum. «Jeg vil ti ganger heller gi den bort til Danmark», sier han. Grunnen til at han ikke vil tilgodese det norske folk med sin samling av kunst, skyldes at han er blitt kritisert i mediene. Danskene derimot har til nå vært usedvanlig imøtekommende og åpnet sine museumsarmer for et håndplukket utvalg fra Hagens Canica-samling under tittelen «Nordisk modernisme – Inventing the Future».

Stedet var Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg og utstillingen ble offisielt åpnet av H.M. Dronning Margrethe den 26. januar. Med en slik kongelig backing blir det skikkelig sus over åpning og utstilling. At dronningen stiller opp og kaster glans over mønstringen, hever selvsagt det kunstneriske nivået, samtidig som de enkelte verkene stiger i omsetningsverdi. Dette er glimrende markedsføring for å løfte Hagens kunstsamling høyere opp på Parnasset. Her går han Damien Hirst en høy gang.
Med en slik strategi stiger nok samlingens verdi stadig høyere, men det skal mye til for å matche Hirsts prisnivå. Til det er samlingen for geografisk snever og kunstnerisk kjedelig. Nordisk modernisme mellom første og andre verdenskrig er en forflatet import av franske og tyske kunstimpulser, ispedd noe italiensk futurisme. Etter hvert går den helt i frø. Det finnes enkeltverker som holder høyt kunstnerisk nivå, både i Sverige, Norge og Danmark, men impulsene er på hell og kan neppe sies å bære bud om «Inventing the Future». Det er selvskryt og markedsføring.