Det er positivt at pengesterke privatpersoner viser interesse og ansvar for landets kulturelle tradisjoner og institusjoner. Driften av våre offentlige kunstinstitusjoner går stadig på sparebluss, så de trenger sårt til mer finansiell blodoverføring. For tiden er Stein Erik Hagen i fokus med sine generøse donasjoner og deponeringer til vår nye Nasjonalmuseum. Hagen er for øvrig den største sponsoren til det nye museet, men nå vil han tydeligvis ha mer igjen for pengene.

I våres ble det inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalmuseet og Hagen om et omfattende utlån fra hans egen samling, noe som ville kunne supplere manglene ved museets egne samlinger. Men forutsetningen var at museet skulle gi god utstillingsplass til Hagens utlånte verker. Dette var selvsagt et taktisk vilkår for å synliggjøre samlerens fortreffelige kunstsmak, samtidig som han fikk bekreftet verkenes kunstneriske verdi gjennom Nasjonalmuseets prestisjetunge dømmekraft.

Her slår Hagen to fluer i en smekk, skjønt det jo ikke dreier seg om utrivelige insekter, men om en strategisk oppgradering av den økonomiske verdien av egne innkjøp og investeringer. Denne uken meldte NRK om at Hagens samarbeidsavtale med Nasjonalmuseet kanskje ikke ble noe av. Steinar Gjessing, som er Hagens kunstneriske sporhund og vaktbikkje, bjeffet noe om at Nasjonalmuseet visstnok ikke ville få plass til samlerens verker, fordi Nasjonalgalleriets lokaler, ifølge Statsbygg, skulle disponeres av andre kulturinstitusjoner enn Nasjonalmuseet.

Dermed blir det usikkert om det ville bli plass til Hagens kunst i Nasjonalmuseet, i alle fall i det omfang som samleren ønsker. Men siden det ennå ikke er avklaret noe om Nasjonalgalleriet fremtid, har nok sporhunden Steinar Gjessing vært litt for raskt ute med bjeffingen. På den annen side kan det ha vært et kalkulert utspill, et forsøk på å presse frem en avklaring som er til Stein Erik Hagens fordel. Hvis Gjessing ymter noe om at Hagen vil bryte samarbeidet med Nasjonalmuseet på grunn av redusert utstillingsplass, vil høyst sannsynlig noen med kulturpolitisk makt gripe inn og løse floken.

Tanken om at noen nå må ta grep, har i alle fall slått Aftenpostens redaksjon, som på leder- plass endog oppfordrer kulturministeren til å komme på banen. Stein Erik Hagen er jo ikke hvem som helst, og har han problemer med kunstinvesteringene sine, så blir det raskt et politisk anliggende på høyt nivå. I Aftenposten synes man det er helt naturlig at en blå politiker overstyrer Nasjonalmuseets kunstneriske dømmekraft bare pengebingen til Hagen kan få vokse.
At avisen er mer bekymret for Stein Erik Hagens kunstsamling enn Nasjonalmuseets mange og fulle magasiner med egne verker, er mer enn tydelig. Og det er betenkelig, for det er de egne verkene av historisk og nasjonal betydning, som er museets primære ansvar å vise for publikum. Når Hagens samling skal breie seg i det nye museet, blir det selvsagt mindre plass til eldre norsk kunst. Her er det mange perler som få har sett og heller ikke vil bli hentet frem i det nye monstermuseet ved Vestbanen. Høyst sannsynlig vi fremtidens Nasjonalmuseum bare være en filial i Stein Erik Hagens finansimperium.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂