Cecilie og Kathrine Fredriksen har inngått en svært fordelaktig avtale med Nasjonalmuseet: Museet stiller sin ekspertise til rådighet for innkjøp av kunst som Fredriksen eier, men stilles ut i et eget rom i museet. Avtalen løper i ti år. Verdistigningen tilfaller Fredriksen.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.