Alle har hemmeligheter og noen av dem er helt nødvendige. Men noen hemmeligheter virker mot folket, og mot sin hensikt. Det samme gjør mangelen på svar rundt pandemien og myndighetenes håndtering av den. Vi fortjener mer åpenhet, så hvor er kommisjonen for ytringsfrihet hen?

La oss først ta hemmeligholdet. Her bruker vi faktisk Faktisk og NRK som kilder, slik at ingen skal kunne la sine egne fordommer om Document styre deres vanlige beskyldninger om at vi farer med uetterretteligheter og konspirasjonsteorier:

Justis- og beredskapsdepartementet foreslo opprinnelig at kommisjonens taushetsplikt skulle gjelde i 100 år. Etter at forslaget hadde vært på høring, ble det imidlertid endret, blant annet etter kritiske innspill fra Norsk Journalistlag. Fredag 28. august (2020, red.anm.) endret departementet forslaget til en «normal» taushetsplikt på 60 år. (Faktisk.no)

Selv etter at Regjeringen gikk tilbake på 100 års hemmelighold, ble det forståelig nok, reaksjoner, både fra juridisk og pressefaglig hold:

– Et slikt hemmelighold er problematisk både av hensyn til kvalitetssikringen av kommisjonens arbeid, og fordi det vil være egnet til å svekke tilliten til det kommisjonen kommer frem til, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt til NRK.

Reaksjonene er forståelige. 60 år er jo mer eller mindre en mannsalder. For å sette det i perspektiv: Erna Solberg fylte nettopp 60 år, og da skal dette holdes hemmelig til hun fyller 120 år?

Alle kan vi vel være enige om at nettopp når det gjelder korona betyr riktig informasjon bokstavelig talt forskjellen mellom liv og død. Ikke minst også når det gjelder vaksinene og den massive kampanjen for å få vaksinert hele befolkningen, ikke bare i Norge, men i store deler av verden.

Spike i smitten, men ikke i dødelighet

Vi snakker tross alt om nye typer av vaksiner – MRNA med Spike-protein – som kun er godkjent som en nødløsning for å bekjempe en pandemi som allerede var der, og hvor det ikke fantes andre muligheter.

I sosiale medier og ute blant vanlige mennesker er det stor usikkerhet om nytten av vaksinene, og ikke minst om alle rapportene om dødsfall, lammelser og andre bivirkninger.

Det som spesielt savnes i håndteringen av Corona er en saklig diskusjon. Hvorfor kan man ikke sette såkalte eksperter sammen for å diskutere dette på en seriøs måte? Det ser ut som om det blir det samme som med vindkraften; man tør ikke å invitere eksperter med motstående syn til å diskutere saken. Dette er et alvorlig tankekors og gjør at mange mener det foregår et uredelig spill. Hvorfor skal folk holdes i mørket vedrørende spørsmål som betyr alt for fremtiden til dem selv og deres etterkommere?

Konsekvensene for samfunnet er store. Unnfallenheten i forhold til en åpen debatt omkring nedstengningene og vaksinene, er i seg selv svært problematisk.

Ta bare nyheten om at 40 prosent av de som legges inn på sykehus med Covid-19 i Storbritannia er fullvaksinerte. Den britiske regjeringens sjefsrådgiver Sir Patrick Vallance kom tidligere denne uken “i skade” for å si at 60 prosent av de innlagte var fullvaksinerte. Dette korrigerte han i tweeten dere kan se under her, men likevel er dette tallet oppsiktsvekkende høyt:

Ser vi på grafene er ikke dødstallene like voldsomme. Det kan skyldes at de som er vaksinerte ikke blir så syke, men det kan også skyldes at de som ikke er vaksinerte heller ikke blir så syke.

Graf over antall som har omkommet med diagnosen Covid-19 i Storbritannia. Skjermdump: Worldometer

At det fortsatt er mange som smittes av den omtalte ‘delta-varianten’ kan vi gå med på. Men, hvorfor snakkes det nå om en ny lock down flere steder i verden når vi ser at dødstallene synker? Og hvorfor er det stadig større press på at vaksinen må bli obligatorisk?

Hvorfor må vi til sosiale og/eller frie medier for å finne spørsmål og innlegg som dette fra Geir Stenersen:

Den 56 år gamle stortingspolitikeren Morten Ørsal Johansen (Frp) havnet dessverre i kategorien ‘alvorlige bivirkninger’, med blodpropp og nyresvikt etter hans første Pfizer-injeksjon. Selve saken er bak betalingsmur, men saken er er ekte nok, faktum er faktum, og vi får uansett med oss det vi trenger for å fatte poenget. Det aner meg at han neppe er den eneste norske halvkjendisen som kan ha opplevd alvorlige bivirkninger. Det er tross alt per 21. juli 2021 innregistrert hele 1.316 alvorlige bivirkninger og hele 192 mistenkte bivirkningsrelaterte dødsfall av Pfizer/Moderna-vaxxinene.

Er det noen som kan minnes å ha lest noe om dette i riksmedia/andre mainstream media? Ikke jeg heller …
Men så har det vel heller vel ingen nyhetsverdi at et relativt ungt stortingsmedlem får blodpropp og nyresvikt etter sin første dose Pfizer-vaxxine.

Innlegget er sterkt forkortet. Finn og les hele på Geir Stenersens Facebook-profil.

Vi har lest om vaksinemotstanden i Frankrike, og vi har sett bilder fra de store demonstrasjonene mot vaksiner fra London.

Stor protestmarsj i London mot corona-restriksjoner

Men hvor mange norske medier har skrevet noe om at så mange som 12 prosent av de som jobber i første linje på britiske sykehjem og sykehus risikerer å miste jobben, hvis de ikke går med på å la seg vaksinere?

Vi har ikke sett noen.

70.000 færre hjelpepleiere?

Engelske The Guardian har skrevet om dette:

English care homes could lose 70,000 staff over mandatory Covid jab
Government estimates between 3% and 12% of staff may resist getting jab – meaning they will lose their jobs

Den eneste naturlige konklusjonen man kan trekke, som lekmann, er at vaksinene ikke virker, men at det tross alt – for de eldre og gjennomvaksinertes skyld – heller ikke er så farlig!

Document har kontakt med flere ansatte innen norsk helsesektor som også vegrer seg mot å ta vaksinen. Dessverre er de redde for å stå offentlig frem. Til det er faren for at de vil miste jobben for stor.

Vi har etterhvert blitt vant til at spesialister i medisin med omfattende kunnskap, erfaring og tallmateriale blir latterliggjort og forsøkt kneblet på alle mulige måter. Et av de få unntakene i så måte er overlege i nevrologi ved Haukeland sykehus, Halvor Næss. Han har flere ganger stått frem som motstander av myndighetenes korona-tiltak, som privatperson for ikke å få for mye vansker med arbeidsgiver, antakelig. Her fra Bergensavisen (betalingsmur)15, juli:

Legen er skremt av myndighetenes koronatiltak

Han er vaksinert, men du har aldri sett ham med munnbind på butikken. – Myndighetene har tatt voldsomt for kraftig i med tiltakene.

De som fremmer den rette tro strør om seg med merkelapper på alle meningsmotstandere som konspirasjonsteoretikere, vaksinemotstandere, sammensurium etc. Det foregår heller ikke en balansert informasjon ettersom subsidierte medier fritt får fremme sitt syn uten at motforestillinger tillates. Dette er ikke demokrati.

Sensur

I tillegg brukes teknologi til å sensurere og fordreie informasjonsflyten. At lille, frie Document bremses på sosiale medier som Facebook, og slettes fra Google-eide YouTube, burde få flere enn våre trofaste og sannhetssøkende lesere til å reagere. Så hvor er Ytringsfrihetskommisjonen?

I stedet for å hente inn fagfolk, tar man inn noen som man mener er et lett bytte. Ta forsøket karakterdrapet på den tidligere SV-er og reality-kjendis Svein Østvik. Ære være Julia Schreiner som skrev om dette i fagbladet Journalisten:

Debatten med Svein Østvik: Kjennes det godt, NRK?

Her hjemme på berget må man til Document for å finne ut at USAs mangeårige orakel på smittsomme sykdommer, sjefen for det amerikanske smitteverninstituttet CDC, Dr. Anthony Fauci, også har vært med på å sette bort og finansiere forskning i Wuhan, forskning som hans egen president, Barack Obama, forbød ham å fortsette med, helt tilbake i 2014. Når leste du sist den nyheten i andre norske medier..?

Apropós Fauci. Han kom ut i særdeles hardt vær da han nylig møtte Senator Rand Paul (R) til utspørring:

Spørsmålene er så mange at vi kunne ha skrevet en hel bok med dem. Men det har vi ikke tid til, så la oss heller avslutte med noen enkle spørsmål. De vil også bli sendt FHI, så får vi se om de vil svare:

  • Bør gravide ta sprøyten?
  • Bør barn ta sprøyten?
  • Bør folk uten noen symptomer ta sprøyten?
  • Hva inneholder sprøyten?
  • Hvor mange dødsfall skyldes reelt sett korona?
  • Hvor mange dødsfall skyldes sprøyten?
  • Hvor stor er usikkerheten med PCR-testen?
  • Hvilke bivirkninger kan man få av sprøyten?
  • Hva er risikoen med korona i forhold til med sprøyten?
  • Hvordan ser regnestykket ut i forhold til fordeler og ulemper, fordelt på ulike aldersgrupper?

God helg, uten maske, vaksinerte som uvaksinerte!

Denne artikkelen er ikke bak betalingsmur, dette fordi vi ønsker at du skal dele den med andre som kanskje har godt av å tenke litt over spørsmålene vi stiller i denne og andre saker på Document. Flere og flere av våre saker vil få en tidsforsinkelse på 12 timer, fordi vi er helt avhengige av lesernes støtte. Bli abonnent, du også!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.