PST har publisert en ny rapport om høyreekstremisme ført i pennen av Dafina Shala. Her trekkes det opp helt nye scenarier for bekjempelse av høyreekstremisme og høyreradikale hvis vi skal tro analytiker Siv Sørensen som var gjest i Dagsnytt Atten sammen med Hadia Tajik. Her utpekte man en ny type trusler:  de som opererer innenfor demokratiets rammer fordekt, men som egentlig er ute etter å undregrave demokratiet innenfra.

Dette er toner som minner om Biden-administrasjonens definisjon av Trump-tilhengere som «domestic terrorists» og indre fiender.

På nettsteder som 4chan og 8chan bruker mange humor. PST oppfanger det, men forstår de hvordan den virker? Hvordan tolke humor?

– Grenseoverskridende humor, memes og spillreferanser som dehumaniserer grupper i fiendebildet, er et særskilt kulturelt trekk ved de digitale nettverkene, skriver PST. (NTB)

Det er utrolig at ikke programleder i Dagsnytt Atten Lilla Sølhusvik, reagerte og stilte kritiske spørsmål: Hvordan skal man avsløre at noen er noe annet enn det de utgjør seg for, hvis de ellers oppfører seg normalt? Politistater opererer ut fra paranoia og tror at det skjuler seg indre fiender. Den vage definisjonen PST og Hadia Tajik ga var ikke beroligende.

Tvertimot: Deres svar på hvordan man skal avgjøre om folk er det de utgir seg for, var mer overvåking. Det har utviklet seg en klokkertro på at overvåking gir svaret.

Deltakerne antydet også at f.eks publicistisk virksomhet egentlig – som effekt – kunne virke undergravende. Da er man virkelig ute og sklir. Documents kritiske holdning til dagens politikk kan falle inn under en slik definisjon.

Hvorfor er ikke PST mer presis i sine begreper? Det går ikke an å slenge om seg med slike belastede ord, som tillegges samfunnsundergravende virkning, uten å være mer presis. Ord som hat og hets er generelle og kan dekke nesten hva det skal være.

Document kommer tilbake til rapporten

Ny rapport: 10 år siden 22. juli – sentrale utviklingstrekk innen høyreekstremisme 

Her kan dere høre Hans Rustads verbale reaksjon i onsdagens andre skogpod:

Videoen er klar så fort den er ferdig prosessert på Rumble. Følg oss der!
Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der! 

 

Les også

-
-
-
-
-
-