Hvis man studerer nyhetene fra Europa etter den selvpåførte migrantkrisen i 2015, ser man et foruroligende trekk, og det er merkverdig sammenfallende for alle europeiske land: I økende grad tyr myndighetene til maktmidler – og i økende grad rettes maktmidlene mot egne borgere, ikke mot fremmedelementene som er sluppet inn i Europa, eller elementene som er i ferd med å undergrave demokratiet, friheten, ytringsfriheten, økonomien, energistabiliteten, næringslivet og privatøkonomien.

Fenomenet gjenspeiler seg også her i Norge: Vi har fått enveis-«hatpratlover» som kun skal beskytte utlendinger mot kritikk de ikke liker. Vi har fått private sensurinstitusjoner som Faktisk.no, som får styre nordmenns offentlige ordskifte, mens islamister kan operere helt fritt gjennom Mumammeds antidemokratiske krigsmanifest.

For myndighetene er det nemlig bedre at private tar seg av sensuren, enn at myndighetene selv tvinges til å opprette sitt eget sannhetsministerium. Det er nemlig pinlig nok at NRK og andre massemedier er under offentlig økonomisk kontroll, og logrer lydig for myndighetene som Pravda under Sovjets faner. Tror du meg ikke? La oss ta et eksempel:

Det farlige har blitt godt. Og sannheten har blitt farlig.

Den 16. mai marsjerte en horde med Palestina-islamister og Hamas‘ nyttige idioter oppover Karl Johan og forlangte død og dom over jøder og Israel til jihadvennlige rop om at «Allah er Størst». De fikk stort sett gjøre som de ville. Dagen etter, på nasjonaldagen, ble et lite tog på ca 150 blide nordmenn med norske flagg stoppet av et ekstremt oppbud av politi og ordensmakt. Hvem tror du pressen tar parti for? Hvem tror du ble fremstilt som farlige for demokratiet?

Eller hva med dette eksempelet: Når politiet forsøker å hindre at fem rolige SIAN-medlemmer blir lynsjet av av 300 rasende, antidemokratiske muslimer, hvem tror du myndigheter og media fokuserer på? Hvem er problemet da?

Når en gjeng forhutrede vindkraft-motstandere blir mannhandlet av poltitiet – tror du pressen tar saken og stiller noen kritiske spørsmål rundt byggingen av vindkraft i Norge? Nei.

De nye kreftene er ikke problemet. Vanlige folk, og kritiske borgere er problemet

Folk som rammes direkte av elitens gigantomani, reagerer naturligvis. Men den reaksjonen må ikke få spre seg til de som ikke er direkte rammet ennå. Raseriet må kontrolleres og strupes. Folk må beroliges og få brød og sirkus, så de ikke blir bekymret. Og det må sikres at ikke de misfornøyde kommer i flertall.

Det er derfor NRK forsikrer alle at «vi har det så bra i Norge». Og det er derfor eliten aldri får nok innvandring: Det sikrer stemmer og makt for sumpen – i bytte for trygd og velferd til innflytterne, både i Norge og USA. Og sumpen bryr seg ikke om resultatene av samfunnseksperimentet, for de blir uansett ikke rammet av konsekvensene. See?

Norske politikere er besatt av å snakke om «mangfold», «samhold» og «fellesskap», som et magisk mantra for å skape en helt nytt land og kulturform, etter modell fra Sveriges kollaps. Dette skal få folk til å oppgi seg selv og sitt, og omfavne en «verden i endring» hvor Europa skal omgjøres til et miniatyr-FN, mens alle andre folkeslag skal få beholde sine land, territorier, språk, kultur og suverenitet.

Det er visstnok ikke mulig å stoppe disse evige og raske «endringene». Forsiktighet og bremser er uønsket og umulig.  «Alle må tilpasse seg alle» sier EU-adelskapet. Men i praksis er europeerne taperne som skal tilpasse seg innflytterne, mens innflytterne kan gjøre akkurat som de vil. Det er jo hele poenget med «flerkultur»: Fremmede skal dyrke egen kultur her uten krav eller krenkende motforestillinger, så vi strukturelt rasistiske skal «berikes».

Ingen vettuge europeere føler seg beriket av islams korrupte kaoskultur

Ingen føler seg klokere av macho-overtroen «Underkastelse» fra 600-tallet. Ingen føler noe fellesskap med rasende, maskerte muslimer som ønsker død over jødene og hyller terrororganisasjonen Hamas. Norge blir ikke et bedre land, av at fraksjoner av utlendinger får dyrke sine regionale konflikter i våre gater. Det er ikke fremgang at etniske nordmenn pakker seg inn i Hamas suppporterskjeft, og bidrar til en fremmed konflikt skal utkjempes her. Hva pokker holder dere på med??

Ingen nordmenn føler fellesskap med utlendinger som insisterer på å forholde seg til sine egne lukkede miljøer, aldri lærer norsk, og aldri vil føle noen lojalitet til Norge. Hvorfor skulle vi det? Vi har ikke noe til felles. Vi vil begraves her. De vil begraves i hjemlandet, selv når de er født her. Tyrkere i tredje generasjon veiver med det tyrkiske flagget. Pakistanere i fjerde generasjon reiser på ferie til hjemlandet. Hva slags «fellesskap» er det?

Samfunnseksperimentet «Flerkultur» har fått pågå uimotsagt i 40 år, og har vært til stor fordel for fremmede. Men what‘s in it for you? Du betaler prisen, men hva får du igjen. Ikke si «ny og spennende mat», for det er ikke mexicanere, italienere og indere som har innvandret med sin matkultur. Det er pakistanere, somaliere og irakere, og de har ingen restauranter å by på.

Propagandaen og moralismen kan jo ikke skjule de negative konsekvensene i all evighet

Folk har øyne i hodet. Folk har en hjerne mellom øra. Folk opplever det de opplever, og folk snakker sammen om sannhet og fakta: Fremmedkultur er herlig å oppleve i to uker på ferie, men kan fort bli et helvete når du har det i trappeoppgangen og ikke kommer unna. Det er nemlig hele poenget med ferie i fremmede land: Berike seg og oppleve – til du har fått nok og vil hjem. Men europeere har snart ikke noe hjem lenger. Det europeiske adelskapet tar hjemmet fra oss, gjennom sitt eget selvutviklingsprosjekt.

Det er dette som skaper trusler om borgerkrig i Frankrike. Man kan ikke ta fra folk frihet, penger og fremtiden, uten at folk reagerer. Når løgnene blir avslørt, brister demningen. Når først en ærlig sjel sier at keiseren er kliss naken, så er tanken fri. Man kan kneble de ærlige, men ideer er som mugg: Når de først har begynt å spre seg, blir du ikke kvitt dem. Mange grusomme regimer har forsøkt å kontrollere ideer, oppfatninger og meninger hos sine borgere, men ingen har lykkes – uansett metoder.

Den eneste måten eliten kan håndtere misnøyen med elitens ødeleggelser, er å lage et skrekkregime hvor ingen tør snakke høyt, og media kjører propaganda 24/7 som sier «men vi har det jo så godt her i landet» eller «fremtiden er grønn». Eller bare fokuserer på kjendiser, pupper, utslett, flåtten, politisk korrekt kultur og annet fjas.

Ingenting kan hindre idéer om frihet og selvstendighet i å spre seg

De blomstrer som løvetann, popper opp på plenen til de rettroende, tvinger seg gjennom asfaltdekket av sensur og propaganda. Sannheten er sterk. Folk tenker sitt, selv når torturkamrene jobber skift. Det er denne intellektuelle uregjerligheten dagens totalitære FN-globaliser ikke finner seg i. Ingen diktatorspirer gjør det.

Folk SKAL dele elitens virkelighetsoppfatning av seg selv: Smart, ufeilbarlig, visjonær og viktig. Og ikke dele fakta: Eliten er middelmådig, klumsete, virkelighetsfjern og farlig. Du skjønner: Både FN, EU, WEF, bærekraftsmål, klimatiltak, innvandring og globaliseringen, ja helt ned til de evige «reformene» av ALT, og den frenetiske byggingen av vindmøller, kulturhus, sykkelveier, paradegater, og sprø prestisjeprosjekter, er nemlig et selvutviklingsprosjekt. Det har kuppet samfunnet ditt, for å realisere seg selv. See?

Euroeliten driver ikke med politikk, de driver med pynt! Adelskapet har tatt samfunnet som gissel for egenterapi og selvrealisering – akkurat som i middelalderens føydalsystem: «Vi kan gjøre hva vi vil med samfunnet, for det føles bra for oss. Og siden vi er toppen av menneskeheten, så kan ikke våre prosjekter feile».

Europas nye adelskap er en samfunnstrussel

Når man blir så egoistisk, selvopptatt og selvhøytidelig at man tror man kan styre både kloden, klimaet, økonomiske lover, kulturutvikling og individets tankeverden – da er man i praksis en samfunnstrussel. Globalistene fører en politikk som er frakoblet både virkeligheten og faktiske resultater – og derfor er eliten selv kilden til uro, splittelse, segregering, islamisering, ghettofisering, kriminalitet og misbruk av både velkomst og velferd. De står selv bak problemene de hevder å bekjempe. EU-adelskapet er Europas problem – alt det andre er bare symptomer.

Denne sannheten er hinsides kakespise-adelskapets pedagogiske rekkevidde. Det ville ta livsløgnen fra dem. Så i stedet for å innse at de selv er klodrianer, politikken dysfunksjonell, visjonene er luftslott og tiltakene selve trusselen som jeg skrev om i boken Godhetens Tanketomme Ondskap fra 2017 – så har myndighetene i vestlige land bare en vei å gå. Samme vei som myndighetene i alle imperier over hele verden: Stoppe sannheten fra å spre seg, og rette maktmidlene mot sin egen befolkning.

Ja. Dette er nøyaktig det samme som utløste revolusjonene i Frankrike 1789, Russland 1917 og Europa 1989. Og igjen er Europa på vei mot nøyaktig samme feil, som vil skape nøyaktig samme resultat: Et imperium styrt av middelmådigheter, med endeløs vilje til å forsvare sitt eget livsverk.

Viljen til maktmisbruk ble særlig tydelig i Macrons kamp mot de gule vestene

Etter terrorbølgen sendte Macron tungt væpnede soldater ut i gatene, og de var uplassert like mye for å stoppe rasende borgere som å stoppe terrorister. Frankrike er nemlig landet hvor det kan bli fullt opprør bare tomatprisene går opp, og har alltid vært en revolusjonær kruttønne – i motsetning til Tyskland som alltid har vært en totalitær kruttønne. Kulturforskjeller betyr noe.

«De Gule Vestene» startet som en spontan borgeraksjon, som ble til en massemønstring over hele Frankrike, som til slutt truet selve regjeringen og presidentens posisjon. Det kunne blitt revolusjon eller borgerkrig allerede da. Det kunne ikke Macron finne seg i, og han fulgte en gammel oppskrift for å kvele opprør:

Regjeringen brukte ekstrem makt mot egne borgere. I begynnelsen var opptogene i gule vester preget av fredelige mennesker, familier, menn, kvinner, eldre og barn. Men når myndigheter bruker vold og makt, forsvinner de fredelige. De tør ikke utsette seg for faren. Familier, kvinner, barn og eldre forsvinner «frivillig», og tilbake blir en trassig kjerne av menn, som gjerne tar en fight. Men da kan regjeringen bare øke voldsbruken, og til slutt vinner myndighetene.

Too big to fail

Dette vil gjenta seg i alle Europeiske land etter hvert som de politiske vanvidd-prosjektene til globalistene vil feile: Flerkultur. Masseinnvandring. Integrering. Islamisering. Grønt skifte. Sirkulærøkonomi. «Great Reset». Elektrifisering. Bærekraftsmål. Alt er samfunnseksperimenter. Skjønner? Rene tankeeksperimenter uten fnugg av suksessempiri, og skal implementeres uten forsiktighet over hele Europa, med makt. Og ingen protester, fakta, empiri, logikk, vitenskap, matematikk eller fornuft skal få stoppe det.

Euro-elitens stormannsgalskap har blitt «too big to fail», men prosjektene deres like feilbarlige som alle «tusenårsriker», «femårsplaner», «store sprang forover» eller «År null tilbakestillinger». Elitistene skjønner ikke at de er middelmådigheter, som lefler med middelalder og totalitære krefter. Og hvis du tror de plutselig vil innse det, har du ikke forstått sammenhengene. De kompliserte sammenhengene som subsidierte media aldri forteller deg.

Dette stopper ikke seg selv. Det må stoppes av velgerne

Hvis du tror eliten, storkapital, media, islamister, globalister, menneskesmuglere, kriminelle og klimasvindlere vil tillate at pengemølla og glidningen mot totalitære tendenser og knebling av kritikere og dissidenter stanser helt frivillig, da har du sett for mye på NRK. Her er det ingen gode intensjoner, bare jakt etter penger, makt og prestisje. Og de vinner.

Adelskapet vil forsvare seg. Islam vil forsvare seg. Storkapitalen vil forsvare seg. Aktivistene i media vil forsvare seg. De vil beskytte hverandre, livsløgnen de deler, og livsverket sitt med alle midler, og metoden er å alliere seg med hverandre, og gå løs på egne kritiske borgere. Sannheten må ikke frem. Det er ugly i Sverige og Frankrike nå, og det vil bli like ugly her hvis vi forsetter på samme linje:

Enten fjerner eliten demokratiet, og velter folket – eller folket velter eliten, og beskytter demokratiet.

Ditt valg.


Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!