Hvis israelske forskere kommer frem til en effektiv vaksine, er det kanskje noen som foretrekker å bli syke i stedet? REUTERS/Steffi Loos/File Photo.

Det jobbes for fullt i forskermiljøer verden over for å utvikle en vaksine mot Korona-viruset.  Noen skal være kommet lenger enn andre. Nå meldes det om at et anerkjent miljø i Israel kan være rett ved et gjennombrudd. Men for en rekke partier og grupperinger i Norge er det kanskje bedre å bli alvorlig syk, enn å benytte medisin fra forhatte Israel?

Det er avisen Jerusalem Post som opplyser at israelske forskere hevder å være nær å utvikle den første Korona-vaksinen. Det er landets forsknings- og teknologiminister Ofir Akunis som informerer om dette.

«Hvis alt går etter planen, kan vaksinen være ferdig utviklet om noen uker, og tilgjengelig innen 90 dager,» sies det.

Ministeren er optimistisk med hensyn til arbeidet som pågår, og roser forskerne ved MIGAL/ The Galilee Research Institute:

“Jeg har tro på at dette kan gi oss den fremgangen som nå trengs i kampen mot COVID-19 trusselen, sier Akunis.

Ifølge Jerusalem Post har nettopp dette forskermiljøet hatt et svært godt utgangspunkt for å arbeide med en Korona-vaksine.

«De siste fire årene har et team fra MIGAL vært engasjert i å utvikle en vaksine mot en annen, virusbåren luftveisinfeksjon, nemlig en type smittsom bronkitt (IBV) som rammer fjærkre. Denne vaksinen har blitt testet i prekliniske forsøk ved landets veterinærinstitutt.»

Fra forskningsinstituttet MIGALs ledelse kommenteres saken slik:

 “The scientific framework for the vaccine is based on a new protein expression vector, which forms and secretes a chimeric soluble protein that delivers the viral antigen into mucosal tissues by self-activated endocytosis, causing the body to form antibodies against the virus, said Dr. Chen Katz, MIGAL’s biotechnology group leader.”

Disse forskerne har oppdaget at det fjærkre-viruset man i lang tid har arbeidet med, har mange genetiske fellestrekk med det Korona-viruset som nå sprer seg blant mennesker verden over.

«It uses the same infection mechanism, which increases the likelihood of achieving an effective human vaccine in a very short period of time», Dr. Katz said.

Nå jobbes det på spreng med å tilpasse det allerede utførte forskningsarbeidet til dette nye viruset.

“We are in the middle of this process, and hopefully in a few weeks we will have the vaccine in our hands. Yes, in a few weeks, if it all works, we would have a vaccine to prevent coronavirus.”

Fra en slik vaksine erklæres «ferdig utviklet» ved et forskerinstitutt, er det imidlertid et stykke vei å gå før den kan komme offentligheten til gode.

«MIGAL would be responsible for developing the new vaccine, but it would then have to go through a regulatory process, including clinical trials and large-scale production», Katz said.

Ved instituttet mener man likevel at det kan være realistisk å få gjennomført en slik prosess i løpet av en tre måneders tid:

“Given the urgent global need for a human coronavirus vaccine, we are doing everything we can to accelerate development,” MIGAL CEO David Zigdon said.

«The vaccine could “achieve safety approval in 90 days,” he said.

Instituttet arbeider med et nettverk som kan bistå i prosessen videre frem mot markedet.

“We are currently in intensive discussions with potential partners that can help accelerate the in-human trials phase and expedite completion of final-product development and regulatory activities,” he said.

Det opplyses at dette vil være en oral vaksine, og dermed enklere å ta i bruk for allmennheten, i og med at det ikke kreves injeksjon.

Dette er trolig bare ett av mange prosjekter som for tiden pågår innen vaksineutviklingen.

Alle slike gode nyheter bør tas med en klype salt i nåværende situasjon. Et prosjekt av denne typen kan når som helst an støte på medisinske/sikkerhetsmessige problemer som gjør at det umiddelbart stanses. Det er en skjebne som iblant rammer «lovende», medisinske utviklingsprosjekter. Det er rett og slett mange skjær i sjøen.

Men det kan faktisk virke som om dette miljøet er kommet lenger i prosessen enn det de fleste eksperter til nå har forutsett.

Også på en rekke andre områder innen teknologi og vitenskap har nettopp israelske forskere og utviklere vært et hestehode foran andre. Til manges store ergrelse.

I Norge er det som kjent en rekke politiske miljøer som ivrer for boikott av alt som kommer fra Israel. Blant annet har LO gått sterkt inn for dette.

Da er det vel en selvfølge at disse, inkludert LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, vil avstå å la seg vaksinere. For de mener antagelig det er bedre å bli alvorlig syk av Korona-smitte, enn å la seg besudle av medisin utviklet av det forhatte Israel?

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.