Salk-instituttet i San Diego publiserte nylig en studie som viser at spike-proteinet på koronaviruset er en hovedgrunn til at det er farlig. Oppskriften på protein av samme type benyttes av en rekke koronavaksiner for å lure kroppens eget immunforsvar til å beskytte seg mot det i forskjellige utgaver av covid-19-viruset. Denne informasjonen er lite kjent i Norge, og er nok en sterkt medvirkende årsak til den voksende vaksineskepsisen også her til lands.

Studien er gjengitt i Circulation Journals, og selv om vi ikke er eksperter på vaksiner og biokjemi, fremstår studien som signifikant for forståelsen av hvordan de forskjellige vaksinene som inneholder spike-proteiner, virker.

The novel coronavirus’ spike protein plays additional key role in illness

Scientists have known for a while that SARS-CoV-2’s distinctive “spike” proteins help the virus infect its host by latching on to healthy cells. Now, a major new study shows that the virus spike proteins (which behave very differently than those safely encoded by vaccines) also play a key role in the disease itself.

Forskere har visst en stund at SARS-CoV-2s særegne «pigg»-proteiner hjelper viruset til å infisere verten ved å feste seg til sunne celler. Nå viser en stor ny studie at viruets spike-proteiner (som oppfører seg veldig annerledes enn de som er trygt kodet av vaksiner) også spiller en nøkkelrolle i selve sykdommen.

“A lot of people think of it as a respiratory disease, but it’s really a vascular disease,” says Assistant Research Professor Uri Manor, who is co-senior author of the study. “That could explain why some people have strokes, and why some people have issues in other parts of the body. The commonality between them is that they all have vascular underpinnings.”

– Mange tenker på det som en luftveissykdom, men det er egentlig en vaskulær sykdom, sier assisterende forskningsprofessor Uri Manor, som er medforfatter av studien. – Det kan forklare hvorfor noen mennesker har hjerneslag, og hvorfor noen mennesker har problemer i andre deler av kroppen. Likheten mellom dem er at de alle har vaskulære utslag.

Statens legemiddelverk har en egen informasjonsside om de forskjellige vaksinene og teknologiene som brukes. Her forklares teknologien til AstraZeneca og Johnson & Johnson (Janssen) vaksinene, som nå (delvis) er tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet.

Men problemet er ikke løst med dette, for også de såkalte MRNa-vaksinene BionTech og Pfizer bruker spike-proteinet i sine vaksiner:

Disse vaksinene inneholder mRNA som inneholder oppskriften for spike-proteinet på covid-19-viruset. mRNA er «pakket inn i» små fettpartikler som bidrar til at arvestoffet kommer inn i kroppsceller. Kroppscellene bruker oppskriften til å produsere spike-proteinet på covid-19-viruset. Spiken gir ikke sykdom, men kroppen vil lage antistoffer mot spike-proteinet og gjøre forsvarsceller (T-lymfocytter) klare til å bekjempe covid-19-viruset dersom man senere blir smittet av dette.

Denne typen vaksiner er aldri brukt tidligere.

Godkjente vaksiner og noen vaksinekandidater som bruker mRNA -teknologien:

Den svenske vitenskapsmannen og libertarianeren Lars Bern er ikke utdannet innen medisin, men i et vel 45 minutter langt intervju med Swebb-TV gir han oss lekfolk en forståelse av at problemene med de eksperimentelle vaksinene er noe flere bør ta på alvor.

Les også:

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.