Det biofarmasøytiske selskapet Pfizer sier at deres to-i-en-vaksine vil gå over i en avsluttende test fase i løpet av de kommende månedene, etter at en studie i tidlig og mellomfase (fase én og to) viste positive resultater.

Dermed er Pfizer og den tyske samarbeidspartneren BioNTech kommet et skritt nærmere en mulig godkjenning av en kombinasjonsvaksine mot covid-19 og influensa, skriver The Strait Times.

De første forsøkene ble gjennomført blant friske voksne i alderen 18-64 år, som viste robuste immunresponser mot influensa A, influensa B og Sars-CoV-2-stammer etter å ha fått den kombinerte vaksinen. Forsøksdeltakerne ble sammenlignet med dem som fikk en lisensiert influensavaksine og Pfizer-BioNTechs Omicron BA.4/BA.5-tilpassede Covid-19-vaksine ved samme besøk.

– Vi er oppmuntret av disse tidlige resultatene. Denne vaksinen har potensial til å redusere virkningen av to luftveissykdommer med én enkelt injeksjon og kan forenkle vaksinasjonspraksisen for helsepersonell, pasienter og helsesystemer over hele verden, sier Annaliesa Anderson, senior visepresident og leder for vaksineforskning og utvikling i Pfizer.

Dr. Anderson legger til at de mRNA-baserte vaksinene har vist evne til å indusere robuste antistoffresponser.

– Vi ser frem til å starte fase tre av den kliniske utviklingen, sier hun.

Budbringer-RNA (mRNA) i en vaksine «lærer» cellene hvordan de skal lage kopier av spikeproteinet på de aktuelle virusene, slik at kroppen kan gjenkjenne de ekte virusene hvis den blir utsatt for dem, og bekjempe dem. Etter at mRNAet har levert instruksjonene, bryter cellene det ned og kvitter seg med det.

Pfizer er også i ferd med å avslutte fase tre-studier av sin mRNA-vaksine mot influensa for voksne.

Dr. Julia Spinardi, senior medisinsk direktør for Covid-19 i vekstmarkeder, avslørte dette sist tirsdag og sa at studien evaluerer effekten, sikkerheten, toleransen og immunogenisiteten til mRNA-influensavaksinen.

– Fase tre-studien er kun gjennomført i USA for å utnytte influensasesongen. Vi hadde rundt 36 000 deltakere og mer enn 200 utprøvingssteder, og vi regner med at vi ganske snart kan presentere resultatene for FDA (Food and Drug Administration), sier hun.

Hun snakket via videokonferanse til en gruppe på rundt 10 journalister fra Sørøst-Asia i forbindelse med Pfizers mediebesøk i Brussel og fabrikken i Puurs, som fant sted fra mandag til onsdag i forrige uke.

Doc-TV: Studie av mRNA-vaksiner viser tegn til forfalskning av produktene

Dr. Mark Fletcher, Pfizers medisinske og vitenskapelige leder for respirasjonsvaksiner, kalte influensa for «vaksineforskningens hellige gral i flere tiår» og sa at hver gang det kommer en ny teknologi, prøver forskerne den ut på influensa.

– Nå som vi har mRNA-teknologien, som har vært svært viktig mot covid-19, har det satt i gang mRNA-programmer og videre utvikling for Pfizer, sier han.

Pfizer er ikke det eneste selskapet som har studert en kombinasjonsvaksine mot både influensa og Covid-19. Amerikanske Moderna jobber også med en slik vaksine, og doserte sin første deltaker i en klinisk fase tre-studie sist tirsdag.

Selv om covid-19 ikke lenger anses som en krise for folkehelsen, fortsetter eksperter å advare enkeltpersoner og myndigheter mot selvtilfredshet.

Professor Tikki Pangestu, som er gjesteprofessor ved National University of Singapore Yong Loo Lin School of Medicine, og som også talte under Pfizers opplæringsbesøk i media, sa:

– Det som bekymrer oss, er at det i løpet av de kommende månedene, og kanskje det kommende året, kommer til å bli en viss underrapportering av covid-19. Jeg tror det allerede er i ferd med å skje. Når det dramatiske ved en pandemi er over, og myndighetene erklærer at covid-19 er endemisk, omtrent som «vanlig influensa», begynner den største bekymringen.

Professor Pangestu fortsatte så med å si:

– Når myndighetene tror at krisen er over, trekker de seg tilbake. Det er det verste du kan gjøre – å demontere infrastrukturen de har bygd opp, for neste pandemi er bare et spørsmål om «når». Det er ikke et spørsmål om «hvis». Det er fortsatt helt avgjørende å spore variantene, men overvåkningen og rapporteringen har allerede feilet.

Vaksinetvang for dem som ønsker å få jobb på sykehjem i Oslo

Pangestu sier at Covid-19 fortsatt er en viktig folkehelseprioritet over hele verden, med rundt 700 millioner tilfeller og seks millioner dødsfall så langt. Antallet stiger fortsatt, med rundt 700 000 nye tilfeller om dagen bare i USA.

– De nye variantene kan potensielt øke spredningen av viruset, og kanskje føre til alvorlig sykdom, selv i befolkningsgrupper med eksisterende immunitet. Vi håper at det ikke skjer, men viruset er uforutsigbart og kan gi oss overraskelser som vi ikke ønsker, så vaksinasjon er fortsatt en folkehelseprioritet, sier Pangestu.

Infeksjonsspesialist Leong Hoe Nam fra Rophi Clinic i Singapore, som også talte under besøket, sa at vaksinemotstandere har blitt offer for både vaksinevegring og feilinformasjon.

– De bruker ordet «ekspert» for å underbygge sitt narrativ; denne lille kretsen som sier at folk blir tvunget til å vaksinere seg. Jeg tror ikke på å tvinge folk til å vaksinere seg, men vi må få økonomien til å fungere, vi må få landet til å gå videre, sa han.

Dr. Leong sa at det i denne «endemiske» fasen fortsatt er grobunn for både smitte og feilkommunikasjon, hvor feilinformasjon kommer fra sosiale medier, og kan føre til at folk vegrer seg for å ta vaksiner.

Prof. Pangestu viser til et meslingutbrudd på Filippinene i 2018 og sier at det var mye feilinformasjon i den perioden, og at antallet personer som vaksinerte seg mot infeksjoner som influensa, pneumokokker og spesielt meslinger, gikk ned.

En rapport fra 2022 i det ukentlige fagtidsskriftet Lancet avslørte at antallet rapporterte meslingtilfeller på Filippinene økte fra 2 428 i 2017 til 20 827 i 2018 og 48 525 i 2019.

– Dette er en sykdom som kan forebygges ved hjelp av vaksinasjon, så det er helt moralsk uakseptabelt å komme med feilinformasjon om den, sier professoren.

Dr. Leong avslutter med følgende:

– Vaksinevegring er fortsatt et stort problem. For å bekjempe dette må vi gi tilgang til vitenskapelig dokumentert og nøyaktig informasjon for å motvirke feilinformasjon på sosiale medier. Vi må også ta tak i feilinformasjonen, avsløre løgner og falske nyheter, samt skape bedre kompetanse på området for alle samfunn.

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.