Farmasifirmaet Pfizer har svart ​​på Project Veritas’ undercover-rapport der selskapets forskningsdirektør innrømmer at de utvikler vaksiner ved å mutere covid-viruset via «rettet evolusjon». 

Innrømmelse av påstandene?

Etter at historien gikk sin seiersgang og hashtaggen «#DirectedEvolution» tok av på sosiale medier, kom Pfizer med en uttalelse som noen tolker som en innrømmelse av påstandene.

– Der er nylig blitt fremsatt påstander knyttet til forskning i funksjonsforøkelse og rettet evolusjon hos Pfizer, og virksomheten vil gjerne klargjøre tingene, heter det i erklæringen.

Forskning på funksjonsforøkelse defineres som «en mutasjon som gir et protein ny eller forøket aktivitet», noe som betyr at det aktuelle viruset kan bli kraftigere avhengig av mutasjonen eller en videnskapelig forbedring.

Korrupt

Pfizer-medarbeideren som Project Veritas-journalisten fanget i fellen, Jordon Trishton Walker, er Pfizers Director of Research and Development, Strategic Operations and an mRNA Scientific Planner. 

Fanget på film: Toppsjef i Pfizer til fysisk angrep på Project Veritas-reporter

Han delte flere hemmeligheter med undercover-journalisten, inkludert hvordan Pfizer angivelig driver rettet evolusjonsforskning, tester utviklede virusstammer på aper og hvordan de hyrer embedsmenn fra myndighetene for ikke å bli regulert så hardt.

Ikke fra Wuhan?

I tillegg uttrykte Walker også mistanke om at det originale covid-viruset ikke kom fra Wuhan og kalte teorien «bullsh*t».

– I den pågående utviklingen av Pfizer-BioNTech covid 19-vaksinen har ikke Pfizer utført funksjonsforøkning («gain of function») eller rettet evolusjonsforskning, fortsatte selskapet i sin oppklaring og presiserte at de samarbeidet med uspesifiserte parter der det opprinnelige SARS-CoV-2-viruset er blitt brukt til å uttrykke piggproteinet fra nye varianter («where the original SARS-CoV-2 virus has been used to express the spike protein from new variants of concern»).

– Dette arbeidet utføres når en ny variant er identifisert av offentlige helsemyndigheter. Denne forskningen gir oss mulighet for hurtig å vurdere en eksisterende vaksines evne til å indusere antistoffer som nøytraliserer en nylig identifisert problematisk variant. Vi gjør deretter disse dataene tilgjengelig gjennom fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter som et av trinnene for å vurdere om en vaksineoppdatering er nødvendig.

«De fleste» utført ved datasimuleringer

Pfizer fortsatte med å si at de fleste vurderingene av covid-stammer er utført ved hjelp av datasimuleringer eller mutasjoner av hovedproteasen – en ikke-smittsom del av viruset.

– I et begrenset antall tilfeller når et fullstendig virus ikke inneholder noen kjent gevinst av funksjonsmutasjoner, kan et slikt virus konstrueres for å muliggjøre vurdering av antiviral aktivitet i celler. I tillegg utføres in vitro resistensseleksjonseksperimenter i celler inkubert med SARS-CoV-2 og nirmatrelvir i vårt sikre Biosafety level 3 (BSL3) laboratorium for å vurdere om hovedproteasen kan mutere for å gi resistente stammer av viruset.

(«In a limited number of cases when a full virus does not contain any known gain of function mutations, such virus may be engineered to enable the assessment of antiviral activity in cells. In addition, in vitro resistance selection experiments are undertaken in cells incubated with SARS-CoV-2 and nirmatrelvir in our secure Biosafety level 3 (BSL3) laboratory to assess whether the main protease can mutate to yield resistant strains of the virus.»)

Erklæringen inneholdt ingen omtale av Jordon Trishton Walker. 

Ikke alle kjøper Pfizers forklaring

Slett ikke alle kjøper Pfizers forklaring.

Forfatter og filmskaper Mike Cernovich ber om kongresshøringer av selskapet under ed:

– Project Veritas’ rapport bekreftes av denne erklæringen fra Pfizer. Det tok dem dager å utarbeide dette uærlige vrøvlet. Det er tid for kongresshøringer under ed.

Han fikk blant andre svar fra en som elsker hvordan de forsøker å bruke store ord og bli komplisert for å forvirre folk.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

Document bringer nyheter andre fortier. Støtt oss!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.