Nytt

Migrantskipet «Alan Kurdi», som tilhører den tyske NGO-en Sea-Eye, satte lørdag kursen for Malta etter en tid å ha ligget rett utenfor italiensk territorialfarvann ved Lampedusa uten lov til å fortsette, skriver La Repubblica.

Beslutningen ble tatt etter at Italias innenriksdepartement hadde tilbudt en gravid kvinne og to kvinner med sine respektive barn ilandstigning på øya, et tilbud de avviste fordi de ikke ville adskilles fra sine menn. Håpet til de 64 afrikanske migrantene ombord er således at Malta vil vise større gjestfrihet.

Italias innenriksminister Matteo Salvini erklærer seg tilfreds med at Sea-Eye snudde og gav opp. Dette betyr at Italia er i stand til å forsvare sin grense, sier han.

Salvini har ydmyket de skipbrudne og gjort det han kan for selv å dra fordel av situasjonen, kommenterer Sea-Eye.

«Alan Kurdi»-affæren ser også ut til å få et rettslig etterspill som viser at den juridiske kampen om migrantene fortsetter. Flere NGO-er har anmeldt regjeringen fordi den hverken gav skipet en havn eller adgang til italiensk territorialfarvann, og påtalemyndigheten i Agrigento på Sicilia, som er kompetent myndighet for Lampedusa, har innledet etterforskning.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.