Nytt

Foto: Sea-Eye / Twitter.

40 migranter fra Nigeria, Elfenbenskysten, Ghana, Mali, Kongo og Kamerun som hadde lagt ut fra Tajura i Libya i en gummibåt, ble onsdag morgen plukket opp av skipet «Alan Kurdi», tilhørende den tyske ikke-statlige organisasjonen (NGO-en) Sea-Eye, som selv kunngjorde nyheten på Twitter.

«Vi ber de rette myndigheter om å gi oss en trygg havn». Geografisk er Lampedusa nærmest», uttalte NGO-ens talsmann Gorden Isler ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Hva avstandene angikk, bemerket Italias innenriksdepartement ifølge TGCOM 24 samme dag at «Alan Kurdi» befant seg «30 nautiske mil fra Libya, 60 fra Tunisia, 171 fra Malta og 127 fra Lampedusa».

«Hvis NGO-en virkelig bryr seg om migrantenes velbefinnende, kan den sette kursen mot Tunisia. Hvis den derimot sånn helt uten videre tenker på å dra til Italia, har de støtt på feil statsråd», sier visestatsminister og innenriksminister Matteo Salvini.

Sea-Eye-fartøyet dro imidlertid som ventet ikke til Tunisia.

Den tyske internasjonale allmennkringkasteren Deutsche Welle opplyser torsdag:

German NGO Sea-Eye on Thursday said it plans to approach the Italian island of Lampedusa but remain outside Italian territorial waters, after Italy’s hard-line interior minister, Matteo Salvini, banned the migrant rescue vessels.

Ifølge nettstedet Vesselfinder befinner «Alan Kurdi» seg i skrivende stund snaut 25 nautiske mil nord-nordvest for Lampedusa – altså utenfor Italias territorialfarvann, og helt i tråd med NGO-ens intensjoner.

Sea-Eyes talskvinne Carlotta Weibl, som sier at skipet har gjort forgjeves forsøk på å kontakte den italienske kystvakten, mener at politiske overveielser ikke bør spille noen som helst rolle i forbindelse med havsnød – naturligvis vel vitende om at det forholder seg stikk motsatt.

Salvini beskylder nå Tyskland for utpressing i forbindelse med denne nye «Alan Kurdi»-affæren.

Tyskland vil bare ta imot de 30 ilandstegne personene fra skipet «Gregoretti» som tyskerne forpliktet seg til å ta hånd om, dersom Italia lar de 40 migrantene som ble plukket opp av «Alan Kurdi», få gå i land, skriver La Repubblica.

Betingelsen for at Salvini lot migrantene på «Gregoretti» gå i land, var at andre land enn Italia delte ansvaret for dem mellom seg. Nå kan det altså se ut som om Tyskland spiller like hardt den andre veien.

Salvini advarer om at Italia vil ta «Alan Kurdi» i arrest dersom NGO-skipet kommer inn i italiensk territorialfarvann. «Nå holder det, jeg er møkk lei», sier den italienske innenriksministeren.

Mønsteret fra redningsoperasjonene i Middelhavet gjentar seg nøyaktig. Etter å ha informert libyske myndigheter om bergingen av 40 personer fra en gummibåt som skjedde i landets egen søk- og redningssone, fikk skipet «Alan Kurdi» tilhørende den tyske NGO-en Sea-Eye en e-post fra Libyas kystvakt der Tripoli ble angitt som en sikker havn.

Tilbudet ble avslått med den begrunnelsen at det er krig i Libya.

Krigen i landet er av lav intensitet og forstyrrer oss ikke, sa kapteinen på det italienske marinefartøyet «Caprera» nylig til Corriere della Seras Midtøsten-korrespondent Lorenzo Cremonesi på havnen i Tripoli, dit den italienske marinen er kommet for å bistå Libyas kystvakt med å stanse migrasjonsstrømmen. Den italienske reporteren møtte også migranter i god behold som hadde befunnet seg i Libya i lang tid.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.