Tucker Carlson er ved å bli en innflytelsesrik person i offentlig debatt i USA. Han overtok sendetiden til Bill O’Reilly og hans talk show er blant de mest populære. Venstresiden hater noen som utfordrer dem. Southern Poverty Law Center  eller var det ACLU? – sa nylig at han var på vei mot «hvit nasjonalisme». Alle som uttrykker forståelse for Trump eller forsøker å se en sak fra to sider, får dette stemplet av USAs venstreside.

Tucker Carlson er fra California. Publikummet han møter er slik han husket California. Men slik er det ikke lenger. California har mange fattige og mane rike. Det er et bilde på det liberale USA.

Tucker Carlson frikjenner på ingen måte Republikanerne. De har vært med på importen av billig arbeidskraft og eksporten av bedrifter til lavtlønnsland. Men Demokratene er de som er ideologiske og vil ha makten for enhver pris.

En liten del av Republikanerne hater Trump så intenst at de blir spist av hatet. Men flertallet har sluttet opp om Trump. Det er blitt hans parti.

En hovedgrunn er at middelklassen ikke lenger er hva den var. Ethvert sunt samfunn har en sterk middelklasse. Det har ikke lenger USA og det er et krisetegn. Er en lignende utvikling på gang i Vest-Europa? En elite blir stadig rikere og arbeiderklassen sliter med høye boligpriser og generelt høyt prisnivå. Det står ikke så bra til som man gjerne tro. Heller ikke i Norge.

Tucker Carlson sier det har tatt ham tyve år å forstå forskjellen på liberale og konservative: For konservative er politikk et middel til å få tid til å gjøre de tingene som livet handler om: Familie og arbeid. For liberale handler det om ideologi og makt. Politikk gjennsomsyrer alt de gjør.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.