Sakset/Fra hofta

Norske aviser fremstilte Trump som farligere enn Kim Jong-Un.

En kvartalundersøkelse av nordmenns reaksjon på mediesaker viser at bare 7 prosent oppfatter nyheter om Donald Trump som positive. Samtidig er Trump det tema som slår ut at alle andre. Han får mest oppmerksomhet, men den er negativ. Hvordan henger dette sammen?

Undersøkelsen kalt AgendaTracker dokumenterer at opinionen er massivt mot Trump og blir triste av å lese om «flyktningstrømmen», ifølge NTB:

Donald Trump sørger for mest dekning og sterkest inntrykk. Han gjør fremdeles nordmenn opprørte, og nesten like triste som dekning av flyktningstrømmen, viser årets andre AgendaTracker.

– Donald Trump har vært aktuell i nærmest alle internasjonale saker på topplisten dette kvartalet sier fungerende analysesjef Sigmund Wøien i Retriever.

Hver fjerde nordmann oppgir for øvrig at nyheter knyttet til Kim Jong-un i andre kvartal har gjort dem glade. Samtidig sier bare 7 prosent det samme om USAs president. (NTB)

Lyder dette plausibelt? Er det sannsynlig at bare 7 prosent har et positivt syn på USAs president? Vi stiller oss sterkt tvilende.

Er det sannsynlig at folk fremdeles blir «triste» av å lese om migrantstrømmen? Er folks meninger så enkle? Vi mener å ha registrert at folks oppfatninger har snudd for lenge siden. De er mer bekymret for hva strømmen av migranter betyr for deres egen fremtid.

Under valgkampen før Brexit-folkeavstmeningen og valget i USA unngikk folk å svare ærlig på meningsmålinger.

Norske medier er massivt anti-Trump. Har AgendaTracker lagt inn spørsmål som forsøker å finne ut om respondentene svarer som forventet, men kanskje har et mer nyansert syn?

Kan det være et medieoperatørene har et filter som gjør at de stenger ute muligheten for at medienes massive front mot Trump skaper en falsk konsensus?

– At hver fjerde stiller seg positiv til artikler om Kim Jong-un kan tolkes som en kobling til det historiske møtet med Donald Trump i Singapore. Samtidig genererer Trump selv ikke i nærheten av like mye positiv oppmerksomhet. Dette kan skyldes at han har vært kontroversiell på flere fronter den siste tiden, sier rådgiver i PR-operatørene, Nikolai Riibe. (NTB)

Dette svaret tilsvarer dekningen av Trumps kamp med Kim Jong-Un: Norske aviser var mer forstående til Jong-Un enn de var til Trump.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!