Foto: hf .  Hvor godt integrerte er vi nordmenn egentlig i Norge?

Åssen går’e? Føler du deg malplassert i eget land? Er du en av de som er blitt «boende igjen»? Da er det kanskje på tide å komme seg ut. For nå henger du ikke med lenger, skjønner du. Utviklingen går raskt nå. Så raskt at Mahir M. Osman​​, student ved det juridiske fakultet i Oslo, synes at du bør skjerpe deg. Hvis du er nordmann altså. Du vet, sånn gammeldags norsk. En sånn som mener at det kanskje var bedre før om årene.

Mahir M. Osman​​ sier at innvandrings- og integreringsdebatten i Norge og Vesten har en alvorlig blindsone som sjelden blir tatt opp. Hvis du følte at du hørte hjemme i det første avsnittet her, så er det DU som er blindsonen.

Her er det mye sårt og vanskelig tydeligvis. Hundefløyter, mørk hud, vanskelige navn…

For oss som har vokst opp i Norge – oss som kanskje er litt mørkere i huden, eller har litt mindre vanlige navn – så har integreringsdebatten ofte vært preget av dårlig skjulte hundefløyter. Det er konstant saker i media som diskuterer og problematiserer hvordan og hvorfor vi er annerledes enn majoriteten.

Men likevel er temaene som blir diskutert aller mest, og som dukker opp igjen og igjen, mindre i retning av å optimalisere samfunnsstrukturer, men heller snakk om å problematisere annerledeshet.

Mahir M. Osman​​ tror at janteloven kan overføres til innvandringsdebatten:

Det er ikke mulig å vokse opp og leve i Norge uten å legge merke til noen av de mer kritikkverdige sidene ved norsk kultur. At vi har litt jantelov her til lands er det nok få som betviler. Det er ikke så pent å forsøke å skille seg ut, fordi det kan gi inntrykk av at en tror en er bedre enn alle andre.

Forstår jeg Osman rett: At vi nordmenn mener at innvandrere hever seg over oss fordi de skiller seg ut? Nei, her tror jeg Osman er på ville veier. Fint at han har hørt om janteloven, selvsagt, men det betyr ikke at han forstår noe av den. Selv om han altså er oppvokst i landet.

Mahir M. Osman​​ viser med stor kraft og tyngde, om enn utilsiktet, hvor integreringsproblemet ligger: Nemlig hos innvandrerne selv. Nordmenn kler seg «uanstendig» leser jeg mellom linjene her:

Det er vanskelig å endre klesstiler, og ens syn på hva som er anstendig bekledning. Det er vanskelig å endre ens kulturelle og religiøse verdier. Det er urimelig å forvente at dette er ting som vil endres så fort noen bosetter seg i landet. Ja, det kan også stilles spørsmål ved hvor rimelig det er å forvente at slike religiøse og kulturelle tradisjoner blir forlatt i det hele tatt – det kan godt være at barn av innvandrere vil ønske å holde fast ved disse, og aldri forlater dem. Dette er noe vi faktisk ser ofte; barn født inn i et samfunn hvor de er en kulturell eller etnisk minoritet, vil ofte føle enda sterkere tilknytning til denne annerledesheten. Antakelsen om at de norskfødte generasjonene vil bli helassimilerte har noen etnosentriske undertoner.

Og dette kommer altså fra en jusstudent som mange vil anse som «godt integrert». Skraper man litt i overflaten så kommer det til syne. Det er «urimelig å forvente at slike religiøse og kulturelle tradisjoner blir forlatt i det hele tatt». Men vi nordmenn skal altså forventes å integrere oss – i vårt eget land. Alt annet ville vel være «urimelig» eller hva, Osman?

Osman sidestiller konservative kristnes bibelskoler og samlinger med koranskoler i utlandet:

Svært få problematiserer kjønnsskiller blant konservative kristne i Norges bibelbelte, eller bibelskoler, slik man gjør med muslimers samlinger. Det er heller ingen som problematiserer å sende ungdommer til skoler i utlandet i frykt for at de skal miste sin «norske kultur», slik dette gjøres med koranskoler.

Hva slags skoler skal vi engste oss for? At noen sender tenåringene på skole i Sveits? Eller til England?Tror han dette kan sammenlignes med koranskoler i Somalia?

Osman ser ikke ut til å tillegge innvandrere noe som helst ansvar for å integrere seg. Det bare ER dårlig integrering. Som om integreringen kom fra tomme luften. Men det er lett å se hvem han mener har skyld i dette. Det er de «gamle landsmennene».

Det er dårlig integrering at ungdom født og oppvokst i Norge ikke føler seg hjemme her. Det er dårlig integrering at muslimske, norske kvinner ikke blir vist respekt, og deres grad av autonomi blir satt i tvil, fordi de velger å kle seg annerledes. Det er dårlig integrering at Ola Nordmann har bedre jobbmuligheter enn Ali Hussein, tross lik utdanning og kompetanse, bare på grunn av hans navn eller hudfarge.

Det er problemer med integreringen i Norge. Men de problemene er ikke alltid at nye landsmenn er annerledes. Noen ganger er problemet at gamle landsmenn ikke klarer å akseptere annerledeshet.

En dag vil jusstudent Mahir M. Osman​​ kanskje forvalte norske lover. Vi får håpe at forståelsen av lovverket er bedre enn hans forståelse og aksept av norskhet. Osman håper kanskje at integreringen vil gå lettere når bare de brysomme og vanskelige gamle landsmennene har dødd ut eller flyttet på landsbygda? Eller hvorfor bry seg med integrering når hele nabolaget kommer fra Somalia?

Med Osmans tankegang så burde integreringen gå kjempebra i Groruddalen! For der blir det stadig færre «gamle landsmenn» å se. Til gjengjeld er halve Vestli full av kvinner i alle nyanser av sort og med hijab, selvfølgelig. Det er bare fryd og gammen der øverst i Groruddalen. Hvis man ser bort fra knivstikkinger, steinkasting, skyting og alt det der som de gamle landsmennene ikke holdt på med, selvfølgelig.

Hvor mange slike sytekommentarer skal norske aviser fortsette å publisere? Man blir jo så inderlig lei. Vi gamle landsmenn liker ikke så godt slik sutring. Det er heldigvis ikke typisk norsk å syte og klage. De aller fleste i Norge har mulighet til å gjøre noe godt og bra ut av livet sitt. Det inkluderer jusstudent Mahir M. Osman som helt klart ikke forstår hvor priviligert han er her i verden.

Kommentar fra vår styreleder og advokat Trond Ellingsen: Men fyren blir garantert advokat og vil tjene bra på det. Er du somalier og advokat så er du garantert en klientmasse både innen straffe- og utlendingsrett som vil gi deg et godt liv frem til pensjonsalder.

 

abcnyheter