Til tross for uenigheten om hvorvidt Norge bør ta imot flere innvandrere fra muslimske land, er det én ting de fleste synes å være enige om: Alle innvandrere bør integreres i det norske samfunnet. Denne samstemtheten rommer tilsynelatende en slags politisk idyll. Mistanken har dog sneket seg inn fra tid til annen om at dette […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.