Det er noe krampaktig over hvordan den pågående avskaffelsen av Norge ledsages av besvergelser om at tingenes tilstand egentlig er ganske bra.

VG skriver i dag om en ny rapport som angivelig viser at Norge er «best i Skandinavia på integrering. Vi slår danskene og svenskene,» forkynnes det.

Hvor kommer informasjonen fra? Fra en rapport Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bestilt. Det er altså en etat som har til oppgave å drive integrering. Etaten har bestilt og betalt for et papirstykke som skal evaluere hvor dyktig den er til å integrere, og har naturligvis fått varene levert: De lykkes i grunnen ganske bra.

En rapport som bukken har bestilt og betalt hos en leverandør som trenger nye oppdrag i fremtiden, viser også at den er ganske flink til å passe havresekken.

Hva er det så denne integreringen består i? Har muslimske foreldre sluttet å true døtrene sine på livet fra å drive kjæresteri med norske gutter? Ikke det, nei.

– Innvandrere i Norge har høyere sysselsetting, inntekt og dels også utdanning enn i andre land i Skandinavia og EU, sier Bjørn Holden, stabsdirektør i Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Disse tingene er angivelig «lakmustesten» på integrering. Er du høyt utdannet, i jobb og tjener godt, er du integrert – selv om du skulle være gift med et søskenbarn fra dine foreldres hjemland, og du mest av alt skulle drømme om å gjøre landet du er født i, om til en islamsk republikk.

Leser man lenger ned i artikkelen, kommer det riktignok noen mindre viktige forbehold (fullstendig fraværende i tittel og ingress, som man skulle tro var skrevet av überpatriotiske sportsjournalister):

Så hvorfor er Norge bedre enn andre på å utvaske forskjellen mellom majoritet og minoritet?

Svaret er ikke nødvendigvis vellykket integreringspolitikk. Sterk økonomisk vekst og mange ledige jobber er hovedårsakene.

Grunnen er altså i hovedsak en pengebinge som har gjort det mulig å smøre seg bort fra problemer.

Og i den grad det ikke fremkommer som resultat av den sedvanlige nivåsenkningen, statistikkmanipulasjonen og purkesminkingen som er så vanlig overalt hvor New Public Management-pesten har herjet, så kan det høyere utdanningsnivået like gjerne skyldes den lykkelige arkitekturhistoriske omstendigheten at segregasjonen ikke har vært like uunngåelig som i Sverige – hvor drabantbyer som svenskene forlot, er blitt overtatt av innvandrere, med forslumming av skolene som en av konsekvensene.

Ikke noe av dette skyldes noen spesiell dyktighet hos personene som har ansvar for dagens integrering, akkurat som det ikke ville skyldes noen større dyktighet hos undertegnede hvis han sittende i Raymond Johansens Audi A8 på en tysk motorvei, skulle klare å distansere verdens beste rallysjåfør i en FIAT 500.

Men desken hos VG kunne altså ha funnet på å fremstille det på den måten. Vi har slått svenskene. Vi er kanskje bitte litt bedre enn et naboland hvor det fremstilles selvmordsbomber. Hurra.

Grønland2

Integreringen går sååå bra!

VG