Asylstatistikk fra det italienske innenriks­departementet viser at Italia har strammet inn på asylpolitikken i 2017, skriver La Repubblica. Av de ca. 76.000 personene som søkte asyl i fjor, fikk ca. 46.000 avslag – eller ca. 61 %, hvilket omtrent tilsvarer seks av ti personer.

Kun 8 % av søkerne fikk flyktningstatus, mens 7 % fikk såkalt subsidiær beskyttelse, som gis til personer som ikke er personlig forfulgte. Innvilgelsen av subsidiær beskyttelse i Italia ble med det halvert sammenlignet med 2016. Omlag 25 % av søkerne fikk endelig opphold på humanitært grunnlag.

Italienske myndigheters saksbehandlings­byrde er samtidig redusert, all den tid Italia har fjernet adgangen til å anke avslagene. Dermed har 46.000 personer fått ordre om å forlate Italia. I de fleste tilfellene handler det om land som ikke har avtaler med Italia om repatriering av egne borgere. Myndighetene forutsetter dermed at de forlater landet selv.

Men hvordan? I teorien for egen maskin, slik det forutsettes i papirstykket som utleveres sammen med avslaget, som gir ordre om å forlate landet innen sju dager. Det er umulig å vite hvor mange av de 46.176 asylsøkerne som endte med avslag hos prefekturene, som er blitt igjen i Italia, samt hvor mange som har prøvd eller klart å ta seg ulovlig til andre europeiske land.

Noen vil utvilsomt reise til andre europeiske land, og prøve å begynne på nytt med blanke asylark der.


En migrant er på retur etter å ha mislyktes i å krysse grensen mellom Italia og Frankrike i nærheten av Bardonecchia den 10. januar 2018. Foto: Roberto Mingucci / Reuters / Scanpix.

Rundt årsskiftet har mange migranter gjort forsøk på å krysse grensen til Frankrike over Alpene, advarsler til tross. Flere har lyktes, men forsøkene har fra tid til annen resultert i redningsaksjoner.

Av og til er ferden fatal. Roma-avisen skriver også om en migrant som søndag morgen ble funnet død på taket av et tog i Menton, like over grensen til Frankrike, sannsynligvis drept av et elektrisk sjokk på veien fra Italia.

Risikoviljen som manifesteres i jakten på et bedre liv i Europa, er tilsynelatende uten hemninger fra avreise til ankomst. Og problemene som skapes av personer som driver slik risikoadferd, tar ikke nødvendigvis slutt der.

 

Kjøp «De helliges leir» av Jean Raspail her.