Nytt

I en felles operasjon med MOAS og Jugend Rettet plukker Sea-Eye opp migranter fra Middelhavet utenfor kysten av Libya den 16. april 2017. Foto: Darrin Zammit Lupi / Reuters / Scanpix.

 

Etter at Leger uten grenser meddelte at de innstiller sine operasjoner utenfor kysten av Libya, har både Redd Barna og den tyske organisasjonen Sea Eye – med sitt nederlandskregistrerte fartøy av samme navn – søndag kunngjort at de også gjør det samme.

Årsaken til beslutningen er den samme hos alle, skriver La Repubblica, nemlig Libyas beslutning om å opprette sin egen søk- og redningssone utenfor kysten som strekker seg langt forbi tolvmilsgrensen, hvilket reduserer NGO-enes bevegelsesfrihet sammenlignet med tiden da operasjonene i dette havområdet ble koordinert av den italienske redningssentralen i Roma.

Redd Barna sier det er

«med tungt hjerte vi ser oss nødt til å ta en pause i søk- og redningsarbeidet i Middelhavet etter den libyske marinens beslutning om å kontrollere det internasjonale farvannet hvor vårt fartøy normalt opererer for å redde menneskeliv»,

og begrunner det med risikoen for egne mannskaper. Skipet «Vos Hestia», som i øyeblikket ligger til kai ved Malta, blir dermed tatt ut av operasjon.

Sea Eyes leder Michael Busch Heuera sier til Corriere della Sera at organisasjonen

«i løpet av de nærmeste dagene og ukene nøye vil analysere endringen i sikkerhetssituasjonen utenfor kysten av Libya, og diskutere hva den skal foreta seg videre».

I mellomtiden fortsetter Leger uten grenser å uttale seg politisk om utviklingen.

«Libyerne kan nå gjøre hva de vil med Italias og Europas støtte»,

sier Stefano Argenziano, som koordinerer organisasjonens arbeider som har med migranter å gjøre.

«Vi vil ikke bli trukket inn i disse forskrudde, illegale og umenneskelige mekanismene»,

sier han, og legger til at det er Leger uten grenser som har fulgt reglene, mens avtalene med Libya er regelstridige. Som et ekko av FN-organisasjonen IOMs tese om at migrasjon er uunngåelig (samt nødvendig og ønskelig) avslutter Argenziano med en belærende bemerkning til regjerngene:

«Migrasjonskrisen kan bare løses med en gjennomtenkt styring av tilstrømningen.»

Med andre ord: Migrantene bør ikke forsøkes stanset, men fordeles over hele Europa. Flere bekreftelser på at Leger uten grenser ikke er en rent humanitær organisasjon, er formodentlig unødvendige.