Nytt

Stillbilde: YouTube (MOAS)

 

En rekke italienske medier melder at den frivillige organisasjonen Migrant Offshore Aid Station (MOAS), som har befordret et høyt antall migranter fra Libya til Italia, innstiller sine operasjoner i Middelhavet.

Dette skjer etter at andre NGO-er – som Leger uten grenser, Redd barna og Sea Eya – har truffet samme beslutning som følge av den libyske kystvaktens beslutning om å patruljere det internasjonale farvannet utenfor sin egen territorialgrense til havs, skriver Il Sole 24 Ore.

MOAS begrunner sin avgjørelse med at

«det ikke er klart hva som foregår i Libya på bekostning av svært sårbare personer, hvis rettigheter burde beskyttes i samsvar med internasjonal lov og i forsvar av prinsipper om medmenneskelighet. Vi ønsker ikke å bli en del av en mekanisme hvor man deltar i hjelpe- og redningsarbeid til havs, uten at det finnes garantier for at man blir tatt imot i sikre havner og områder».

FN-byrået International Organization for Migration (IOM) kunngjorde den 29. august at det ikke hadde omkommet migranter i Middelhavet siden den 5. august. Vi har ikke kunnet registrere slike dødsfall i dagene etterpå heller.

NGO-ene som har deltatt i mennesketrafikken, har tidligere advart om at antall omkomne ville øke uten deres tilstedeværelse. Det fremstår således som noe av et paradoks at drøyt tre uker nå er gått uten at det er druknet migranter på den aktuelle havstrekningen.

 

La Stampa – Il Sole 24 Ore – Il Giornale – BBC – IOM