Sakset/Fra hofta

Ifølge FNs offisielle nettside for Missing migrants, så er det færre som forsøker å ta seg over Middelhavet i år. Nyhetsbyråene NTB-DPA skriver at migrantene velger bort Italia.

Spania er mål for stadig flere migranter som krysser Middelhavet fra Nord-Afrika, viser ferske tall fra EUs grensestyrke Frontex.

I juli økte tallet på migranter som velger denne ruten, med 22 prosent. Migrantene velger stadig oftere bort Italia etter at Italias regjering flere ganger har nektet redningsbåter å legge til land.

Antallet økte nok i juli, for da er været bedre. Men totalt så er antallet gått ned. Både på de som forsøker å komme seg til Europa og de som drukner i forsøket.

Det hevdes fremdeles fra aktivister at migrantene ikke kjenner til NGO-skipene som ligger klare til å plukke dem opp utenfor Libya. Men disse migrantene som «ikke kjenner til dette» virker samtidig svært velorienterte om Italias stilling til ikke å ta imot flere NGO-skip i sine havner. Hvorfor skulle migrantene ellers velge bort Italia nå?

Det er fremdeles altfor mange som dør i håpet om en fremtid i Europa.

Tallene som International Organization for Migration (IOM) opererer med er minimum anslag – selv om det står recorded migrant deaths.

Så hva skyldes det at drukningstallene i Middelhavet har sunket i 2019?  Enkelte hevder at det er like mange mennesker hele tiden som forsøker å komme seg til Europa og at det er enda flere som drukner, men at vi ikke vet om dem. Men det er usannsynlig. For IOM teller også forsøk på å krysse Middelhavet. Og her får de tall fra avreiselandene. Disse tallene viser at det har vært langt færre i 2019 enn i 2018 som har forsøkt å krysse Middelhavet.

Forsøk på å reise til Europa kan sammenstilles med faktiske ankomster. I perioden jan-aug 2018 var det 101.198 forsøk og 69.614 greide det (69 prosent).  I 2019 har det i samme periode vært vært 65.474 forsøk og 41.182 ankomster (63 prosent). Det betyr ikke at 31.584 (31 prosent) og 24.292 (37 prosent) personer har druknet i henholdsvis 2018 og 2019.

Dødsraten er gått ned fra 1,5 % i 2018 til 1,2 % 2019, mener IOM.

 

 

Ocean Viking ønsker at Norge skal påta seg en politisk rolle for at de skal få satt i land de 365 migrantene (hovedsakelig menn) i en trygg havn. Nord-Afrika er ikke trygg nok for disse migrantene mener Leger Uten Grenser. NTB skriver:

– Vi håper at Norge kan spille en konstruktiv rolle hvis en situasjon skulle oppstå, sier lege og president Karine Nordstrand i Leger Uten Grenser (MSF) til TV 2.

Det kommer ikke på tale, ifølge justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Vi vil ikke hjelpe dem å komme til europeiske havner, det er ikke en norsk oppgave, sier Kallmyr.

Så da er vi i det minste kommet et lite stykke på vei siden Siem Pilot i 2016 hvor Norge var ivrig deltakende i folkeforflytningen.

Som kongen sa i et meget klart øyeblikk: Vi kan ikke ta imot hele Afrika i Europa.