Nytt

Mens de fleste NGO-ene midlertidig har innstilt sine operasjoner utenfor kysten av Libya, erklærer MOAS at de ikke lar seg affisere av den nye situasjonen. Stillbilde: YouTube.

 

Leger uten grenser ser ikke ut til å være den eneste NGO-en i migrantbransjen som har fått betenkeligheter med å la sine fartøy operere i havet utenfor Libya, etter at den FN-anerkjente regjeringen beordret utenlandske fartøy vekk fra sin egen ikke nærmere spesifiserte redningssone som strekker seg langt utenfor tolvmilsgrensen. Det er altså ikke lenger den italienske redningssentralen som fyller myndighetsvakuumet som lenge fantes i dette havområdet.

Corriere della Sera skriver søndag at det i øyeblikket kun er to skip som fremdeles befinner seg i nærheten av den libyske kysten – nærmere bestemt «Sea Eye» tilhørende organisasjonen med samme navn, og «Aquarius», som SOS Méditerranée og Leger uten grenser har drevet i fellesskap.

De aller fleste skipene som har vært aktive i mennesketrafikken, ligger for tiden til kai på Malta, hvor de forskjellige organisasjonenes mannskaper også er i kontakt med hverandre for å vurdere situasjonen. Et usikkerhetsmoment er det økende antall fartøyer uten kjennetegn, som utgjør en potensiell sikkerhetsrisiko for mannskapene.

Det som har satt en støkk i alle, er nyheten om at Open Arms ble beskutt av den libyske kystvakten. «Med megafonene ville de skremme oss vekk, selv om vi befant oss i internasjonalt farvann. Etterpå hørte vi kulene hvine over hodet på oss», forteller de som var ombord.

Men ikke alle lar seg affisere av utviklingen.

«For oss forandrer dette ingenting. Vi er bare på Malta for å bytte mannskap», hevder organisasjonen MOAS.

Situasjonen på havet utenfor Libya med andre ord blitt svært forandret bare på få uker.

Hvorvidt det vil resultere i en fullstendig stans i menneskestrømmen langs den sentrale middelhavsruten, gjenstår imidlertid å se. Både de interne maktforholdene i Libya, det politiske rotet internt i Europa og drivkreftene bak en fortsatt menneskestrøm tilsier totalt sett at den likevekten man ser konturene av, er nokså skjør.