Sverige gaper over mer enn det klarer å svelge. Landets kommuner klarer ikke å bosette flyktningene staten anviser; mindre enn 20 prosent av kommunene lever opp til kravene. Og neste år blir kvotene enda større.

Kun 50 av Sveriges 290 kommuner lever opp til lovens krav om å bosette flyktninger. Mange kommuner murrer og har slått bremsene på, skriver TT. Er vi vitne til et begynnende kommuneopprør? Det demrer for kommunene at det er de som blir sittende med bakrusen etter fjorårets flyktningefest.

Bare mottaket av migranter koster svenske skattebetalere omlag 40 milliarder kroner inneværende år. Men det er utgifter staten tar. Det umiddelbare problemet for kommunene er mangelen på boliger. Siden kommer det store utgifter også for kommunene, men boligmangelen er det akutte problemet. Stockholmsområdet og Skåne sliter mest med dette.

Men noen kommuner ivrer etter å være flinkest i klassen. Söderhamn har i år tatt imot mer enn tre ganger flere enn staten påla dem. I tillegg har det kommet flere flyktninger via andre kanaler. Kommunen, som har 25.600 innbyggere, har mottatt 1.900 flyktninger. Kommunalrådet Sven-Erik Lindestam tror kommunen ligger i Europatoppen, og det høres definitivt ut som om han mener det er noe beundringsverdig:

– Bakgrunden är rent allmänmänsklig, men också att det finns ett behov av människor. De svenskfödda kommer inte att räcka till för att klara arbetskraftsbehovet, säger han.

Folket står ikke fullt og helt bak ham. Men at SD fikk 16 prosent ved forrige valg, affiserer ham ikke: «Jag hukar inte för en främlingsfientlig opinion, säger Lindestam.» Fortsetter han som han stevner blir det interessant å se hvor stor oppslutning SD får ved neste valg.

For neste år går det fra galt til verre; da øker kvotene med 40 prosent.

Då har regeringen beslutat att anvisningarna av asylsökande till kommunerna totalt ska öka från årets 21 700 till 30 600 personer, en ökning med 40 procent. Många kommuner kommer att ligga back redan innan 2017 börjar, det vill säga kommunen tvingas ta med sig årets underskott till nästa år.

Pressat flyktingläge än tuffare 2017