Sverige mangler politi og oppgavene vokser. Det har ikke vært så lav polititetthet siden 2009.

Politifolk forlater yrket og politiet mister dyrbar kompetanse. Man kommer inn i en ond sirkel.

Flykten från poliskåren fortsätter, trots regeringens målsättning om motsatsen. Inte sedan 2009 har Sverige haft så få poliser som nu. ”Särskilt allvarligt är det att vi tappar kompetens”, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

För sju år sedan fanns 216 poliser per 100.000 invånare i Sverige. Sedan dess har andelen sjunkit år för år, och mellan 2016 och 2017 kraftigare än tidigare. I fjol var andelen nere på 195 per 100.000, visar den senaste personalstatistiken från Polismyndigheten.

I absoluta tal var antalet poliser förra året, 19.741, det lägsta sedan 2009.

– Det måste bli fler poliser för att vi ska klara vårt uppdrag. Tilltron till rättssamhället minskar om vi inte klarar det, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Det er høy søknad til de tre politiskolene, men kvaliteten på søkerne er for lav og mange må avvises.

Förra året ökade antalet sökande till polisutbildningen kraftigt, men ändå stod platser tomma på de tre lärosäten som utbildar poliser (om ett år blir de fyra).

– Många söker men få klarar kraven.

Da skoleåret begynte 1 januar sto 500 plasser tomme. Det tåler ikke svensk politi. Det er nesten halvparten.

Med stor avgang blir det for stor belastning på politistyrken.

– Det här är inte hållbart. Vi kommer inte att klara vårt uppdrag till slut om vi inte får in fler kvalificerade sökande, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.Det här är otroligt bekymmersamt och ett av rikspolischefens och regeringens främsta uppdrag att lösa.

– Man ska också komma ihåg att de här platserna kommer att stå tomma samtidigt som poliser fortsätter att lämna yrket i hög takt. Hittills i år har närmare 480 poliser lämnat av annat skäl än pension.

Politiet opplever at deres arbeid ikke verdsettes. Lønnen er altfor lav i forhold til belastningen. Når antall grove voldsforbrytelser øker, blir kombinasjonen av negative faktorer for høy. De slutter.

Politikerne ser ikke ut til å ta situasjonen på alvor. Vi hører noe av det samme fra politi i Frankrike. De opplever at de befinner seg i en krigssone på jobb. Nylig ble loven endret så terskelen for når de kan skyte i selvforsvar ble senket.

500 platser tomma: «Är djupt oroande»

Polistätheten i Sverige den lägsta på tio år

Kjøp Kent Andersens bok her!