Sakset/Fra hofta

Politidirektøren i Sverige vil i nær framtid øke antall områder som klassifiseres som «særlig utsatte» – mer kjent som no-go-områder – fra 15 til 23, melder Sveriges Radio P4.

Sverige har totalt 53 utsatta områden, ifølge politiet. I samtlige områder er innvandrere overrepresentert. Samtidig insisterer regjeringen på at innvandringen ikke påvirker kriminalitetsstatistikken. Fåglarna vet hvordan regjeringen får dette til å henge sammen.

Det finnes andre lister, for eksempel laget Folkpartiet (nå Liberalerna) i sin tid en liste over utanförskapsområden. Under ser du en sammenligning fra NRK av politiets og Liberalernas lister.

Det er snakk om förorter – forsteder – der trusler, vold og utpressing er dagligdags. Områder der innbyggerne ikke våger å snakke med politiet eller vitne i rettssak på grunn av frykt for vold og trusler. Steder der narkotikasalg forgår åpenlyst, der 12-åringer bærer våpen og politiet møtes med en skur av steiner dersom de viser seg. Parallellsamfunn med høy forekomst av våldsbejakande religiös extremism.

Begrepet «No-go-soner» er omstridt i Sverige; mange mener landet ikke har områder som fortjener betegnelsen. Politiet selv kaller det utsatta områden, og opererer med tre kategorier:

Utsatta områden (gul): Område med lav sosioøkonomisk status hvor kriminelle har innvirkning på lokalssamfunnet.

Riskområden (orange): Område som er i risikosonen for å havne i neste kategori:

Särskilt utsatt område (rød): Område med så store problemer at det krever innsats fra alle myndigheter å løse dem. Situasjonen er akutt.

Slik er situasjonen i Sveriges seks politidistrikter per i dag:

Totalt har politiet identifisert 53 områder som utsatte. 15 av dem, de røde, kalles særlig utsatte.

Sveriges Radio P4 erfarer nå at polisen kommer til å skrive opp antall særlig utsatte områder med over 50 prosent, fra 15 til 23:

Enligt uppgifter till P4 Göteborg så kommer rikspolischefen under maj månad att formellt besluta om en uppdaterad rapport om utsatta och särskilt utsatta områden för brottslighet och utanförskap i landet. Antalet särskilt utsatta områden i Sverige ökar då från 15 till 23.

Det er ingen god situasjon Sverige er i, selv om noen synes utsiktene er … hmm… lyse:

Skjermdump, Hegnar.no

Tino Sanandaji ser mørkere på det. Han kommenterer på sin Facebook-side:

På två år har antalet växt från 15 till 23. I tidigare rapporter och preliminära uppgifter från senaste rapport var samtliga invandrartäta.

Ändå insisterar regeringen att invandring inte påverkar brott: ”there is no evidence to indicate that immigration leads to increased crime” [för att Sverige mörkat statistiken och aldrig undersökt sambandet]

Vi vet att invandrare begår fler brott och växer som andel av befolkningen, samt att invandrartäta områden är mer brottsdrabbade och blir fler. Regeringens teori är att invandring inte påverkar brott och att statistiken ska döljas så ingen ska ha möjlighet att undersöka deras teori.

Är det logiskt? Om invandring inte påverkar brott, varför växer antal invandrartäta kriminella områden?

P4: Rikspolischefen vill utöka antalet utsatta områden