Vi vet naturligvis ennå ikke hvordan Donald Trump vil utøve sitt embete som USAs president. Trolig vil hans virke ikke rokke ved landets substansielle stabilitet, og han kan vanskelig bli en større utenrikspolitisk katastrofe enn Barack Obama, eller det Hillary Clinton var som utenriksminister, for den del.

Det betyr ikke at han nødvendigvis blir noen spesielt god president. Når vi likevel kaller det som er hendt i natt for en seier for demokratiet, er det fordi det er en voldsom ørefik til en hel klasse av korrupte og selvrettferdige oligarker, lobbyister, advokater, finansfolk, mediefolk og akademikere som har brakt USA på feil kurs og gjort seg fortjent til sterk mistillit.

Kanskje er det en slags sosiologisk lovmessighet at et parlamentarisk demokrati er gjenstand for oligarkiets jernlov. Noen få personer trekker i trådene, og beslutninger blir iverksatt av teknokrater uten demokratisk mandat. Så lenge det politiske systemet leverer resultater som de fleste lever godt med, vil folk i det store og hele akseptere denne demokratiske ufullkommenheten.

Men når resultatene uteblir og systemet fortsetter å insistere på sin egen fortreffelighet, er det modent for avløsning. Makten er for komfortabel med sine privilegier til at maktmennesker går av frivillig når de ikke gjør en god jobb, så hva annet kan demokratiske mennesker gjøre enn å gi maktmenneskene reisepass? Vi snakker om en folkelig revolt. Men folket er fortsatt suverent, eller hva?

I løpet av de siste tiårene har de økonomiske forskjellene i USA økt voldsomt. Den rikeste klassen har en uforholdsmessig høy andel av inntektene og formuene i landet, mens de fattige, arbeiderklassen og nedre middelklasse har stagnert eller fått det verre – med øvre middelklasse som nervøs tilskuer. Finansbransjen og personer med store finansformuer øver dessuten uforholdsmessig stor innflytelse på den politiske klassen, en innflytelse de bruker til å sikre seg selv på bekostning av vanlige amerikanere man ikke bryr seg filla om, ikke minst takket være en globalisering som er løpt løpsk. Samtidig er patriotismen forduftet hos eliten, og man er unnfallende overfor islam.

De fleste politikere kunne ikke bry seg mindre. Og det spiller mindre rolle at det republikanske partiet er like skyldig i dette som de demokratiske. For Clinton personifiserer denne defekten, mens Trump er blitt et symbol på protesten mot den – en protest som har noe herlig befriende ved seg, mens de bestående har utstrålt nedlatenhet og politisk korrekt hykleri.

Hvis de fremmedgjorte borgerne overhodet ønsket noen reell utskiftning i maktens korridorer, var det kun en stemme til Trump som var ensbetydende med et ektefølt «fuck off» til det politiske establishment. At Trump ikke fremstår som noen fin frøken, var i så måte et fortrinn.

Den vestlige sivilisasjonens historie gir rikelig med eksempler på personer som ber de etablerte dra dit pepper’n gror. Hvordan kan man bryte ut av et stivnet mønster av feilgrep uten å være en smule rebelsk? Martin Luther bad paven om å «fuck off» for snart fem hundre år siden. Amerikanerne selv bad den britiske kronen om å «fuck off» da de løsrev seg fra moderlandet.

Vi vil i de neste dagene få høre en ustanselig jammer fra personer som portretterer Trump som selve fanden og profeterer verdens undergang. De er født for sent. De hadde passet bedre i pavens kurie på 1500-tallet, eller i den engelske kongens hoff et kvart årtusen etterpå.

Vi andre vil fritt kunne bedømme Trump etter hans meritter eller manglende sådanne. Kanskje han ikke leverer. Men det gjør ham ikke til inkarnasjonen av det onde.

Valget av Trump vil utvilsomt være en stor inspirasjon for politiske bevegelser i Europa som står i opposisjon til den etablerte makten. Også i Europa finnes en avgrunn mellom folk og elite. Et politisk sammenstøt mellom disse har ligget i kortene lenge. Det ville ha kommet uansett hva som hadde skjedd i natt, men presidentvalget vil sannsynligvis fremskynde det. Og det er kanskje like greit.