Et sentralt element i asylpolitikken er at landene som mottar en asylsøknad, selv bestemmer hvorvidt søkeren får opphold. Det er kjent at dette prinsippet utvannes fordi mange avviste asylsøkere vanskelig kan sendes ut. Men hvor mange dreier det seg om?

Om vi skal tro Østerrikes forsvarsminister Hans Peter Doskozil, gjelder det nesten alle sammen.
hans-peter-doskozil
Hans Peter Doskozil, foto: Wikimedia Commons
Sist tirsdag fant det sted en politisk debatt i Wien, og blant deltagerne var Doskozil fra det sosialdemokratiske SPÖ og hans statsrådskollega i koalisjonsregjeringen, Wolfgang Sobotka, som representerer det konservative ÖVP. Østerrikes største avis, Kronen Zeitung, melder at Doskozil lot disse ordene falle under debatten:

«I øyeblikket er det ikke vesentlig om man får asylsøknaden innvilget, fordi vi i høy grad – 80 til 90 prosent – ikke iverksetter beslutningene våre.»

Grunnen til det er de manglende avtalene om tilbakesending til opphavslandene, ifølge Doskozil.

Forsvarsministeren la til at dette er «sentralt», for Afrikas befolkning ligger an til å fordobles innen 2050.

I innenriksdepartementet stiller man seg uforstående til prosenttallet som er oppgitt av forsvarsministeren. Der viser man til at det hittil i år er gitt 11.500 avslag på asylsøknadene og at 7800 personer er blitt sendt ut av landet, samt at dette er ensbetydende med at en tredjedel blir urettmessig værende, og ikke 80–90 prosent.

Spørsmålet man må stille seg, er om det blant de 7800 befinner seg personer som har fått avslag tidligere, for dermed ikke å være omfattet av de 11.500 som det vises til. Sminker innenriksdepartementet tallene, eller farer forsvarsministeren med tøv?

 

Kronen Zeitung