Nytt

Den østerrikske forsvarsministeren Hans Peter Doskozil opplyste for fem uker siden at hæren ville bli satt inn ved Brenner-passet på grunn av migrasjons­trykket fra Italia. Fire østerrikske panser­vogner av typen «Pandur» ble senere observert ved grense­overgangene mellom de to EU-statene. Bildet viser Pandur-panservogner (illustrasjonsfoto).

Østerrike setter inn mer politi og flere soldater ved grensene mot nabolandene. Myndighetene melder om en økende strøm av migranter.

Østerrikes innenriksminister Wolfgang Sobotka sier at tiltaket er nødvendig fordi et økende antall personer er blitt registrert ved grensepasseringene mot Ungarn, Slovenia, Italia og Slovakia.

Uten å gå detaljer sier Sobotka at migranter nå bruker overganger som tidligere har vært lite brukt av personer som vil inn i Østerrike på ulovlig vis.