Nytt

Fire politifolk ble skadet og elleve demonstranter arrestert da et opptog bestående av ca. 500 demonstranter tilhørende eller sympatiserende med bevegelsen «No Borders» søkte konfrontasjon med politiet ved grensen mellom Italia og Østerrike i Brennerpasset lørdag ettermiddag.

La Repubblica skriver at demonstrantene, som ikke har sans for den strenge grensekontrollen mot Italia som Østerrike har bebudet, kom fra flere europeiske land – herunder Hellas og Tyskland, foruten Østerrike og Italia.

Politiet brukte pepperspray for å holde demonstrantene på avstand idet disse forsøkte å ta seg igjennom en politisperring. Demonstrantene ødela en politibil og angrep i tillegg noen journalister, innen de begav seg til tettbebyggelsen, for der å okkupere jernbanesporene og motorveien som går gjennom Brennerpasset. Politiet tok her i bruk vannkanoner for å spre demonstrantene.

«Vi skal rive ned grensene» lød parolen til opptoget arrangert av den mest hardbarkede vingen tilhørende «No Borders», bevegelsen som protesterer mot grensekontrollen mot migranter.

Fordømmelsen er unison på politisk hold, men Østerrike innenriksminister Wolfgang Sobotka understreker at det ikke skal bygges noen mur i Brennerpasset, og at grensen ikke blir stengt. Sobotka la til at:

«Hvis Italia gjør hjemmeleksene sine, blir det ikke behov for kontroller heller.»

Hans italienske kollega Angelino Alfano sier i en kommentar at:

«Vi skal gjøre så godt arbeid ved yttergrensene at det ikke blir nødvendig.»

Akkurat hvordan gjenstår å se. Men inntil videre ser det ut til at den italienske innenriksministeren først prøver seg verbalt, med signalpolitikk. Til Radio 24 sier Alfano at migrantene må være klar over at det ikke har noen hensikt å prøve å bruke Italia som transittland, og at det er bortkastet tid å begi seg f.eks. til grensen mot Frankrike ved Ventimiglia. «Dere kommer ikke over den,» sier han.

Han vet utmerket godt at Italias lange nordgrense, mot Frankrike, Sveits, Østerrike og Slovenia aldri kan bli så pottetett, selv om alle monner drar. Den viktigste innsatsen må uansett gjøres annetsteds.

 

La Repubblica