Eritreiske migranter i et italiensk tog på vei fra Bolzano til Brenner-passet den 28. mai 2015. Migranter som forsøker å ta seg over til Italias naboland, har en tid blitt rutinemessig sendt tilbake. På italiensk side vokser frustrasjonen. Foto: Stefano Rellandini / Reuters / Scanpix.

 

Som følge av den siste tidens økning i migrasjonsstrømmen til Italia, gir Østerrikes forsvarsminister Hans Peter Doskozil signaler om en kraftig opptrapping av grensekontrollen ved Brenner-passet, skriver Kronen-Zeitung. Med mindre tilstrømningen til Italia avtar, kan ikke Østerrike unngå å sette inn hæren, sier forsvarsministeren til avisen.

Doskozils stab har igangsatt sine forberedelser etter alarmerende militære etterretninger fra det italienske migrasjonsfeltet. I første omgang vil hæren ved behov på 72 timers varsel sette inn 750 soldater, i hovedsak fra jegerbataljonen og militærpolitiet.

Initiativet skjer samtidig med at EU-kommisjonen har varslet en aksjonsplan for å hanskes med migrasjonsproblemet. Fra Brussel, Berlin, Paris, Madrid og FN er det kommet verbal solidaritet med italienerne, som på sin side etterlyser mer enn bare prat.

Det kan de trolig se langt etter. La Repubblica skriver at hverken Frankrike og Spania er rede til å la migrantene stige i land i deres havner. Varaordføreren i Marseille kommenterer at byen hans er ute av stand til å ta imot tusenvis av migranter.

Franskmennene holder da også grensen mot Italia så lukket som de klarer, og fra president Emmanuel Macron kommer det stort sett varm luft:

For å takle migrasjonskrisen må det gjennomføres effektive og humane tiltak på koordinert vis, slik at vi kan ta imot de politisk forfulgte som løper en reell risiko, slik våre verdier tilsier. Men vi må ikke forveksle dem med økonomiske migranter, og ikke oppgi vår uunnværlige grensekontroll.

Alle vet at det å avvente en europeisk løsning er ensbetydende med ikke å gjøre noenting. Dermed erkjenner Italia at landet står alene med migrasjonsproblemet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂