Nytt

Etterhvert som mennesketrafikken øker igjen i den italienske migrantkorridoren, begynner Østerrike å treffe mottiltak, skriver Die Welt. Alpelandet har om kort tid til hensikt å iverksette drastiske grensekontroller med soldater ved grenseovergangen i Brenner-passet, opplyser den østerrikske forsvarministeren, sosialdemokraten Hans Peter Doskozil.

hans-peter-doskozil

Til avisen sier statsråden:

«Ettersom EUs yttergrense for tiden ikke blir effektivt beskyttet, vil Østerrike om kort tid sette opp strenge grensekontroller. Det innebærer massive grensekontroller ved Brenner, også med soldater.»

Det bør også være i «Tysklands vitale interesser» at yttergrensen fungerer, legger statsråden til – hvilket kanskje er en smule malapropos, med tanke på at denne ikke befinner seg mellom Østerrike og Italia. Doskozil frykter uansett at EUs avtale med Tyrkia bare forflytter problemet:

«Vi forventer at den sentrale middelhavsruten vil bli mye benyttet i de kommende ukene. Hittil i år har 16.000 flyktninger kommet til Europa langs denne ruten, det er 44 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Østerrike iverksetter dette tiltaket fordi det som gjøres i EU-regi ikke er nok. Ikke desto mindre ser forsvarsministeren gjerne bedre overnasjonale løsninger, i form av en felles europeisk militær støtte til grenseovervåkningsorganet Frontex.

 

Die Welt