Nytt

Ved grensen mellom Østerrike og Italia i Brenner-passet. Foto: Dominic Ebenbichler / Reuters / Scanpix.

 

Den nye regjeringen i Østerrike nøler ikke med å følge opp løfter om strengere grensekontroll. Fredag kunngjorde det østerrikske innenriksdepartementet at grensepolitiet sør i landet skal styrkes med 600 mannskaper, skriver Kronen Zeitung.

Forsterkningene, som vil skje gradvis i løpet av første halvår i 2018, er bekreftet av innenriksminister Herbert Kickl, skriver Corriere della Sera. Statsråden praktiserer føre var-prinsippet: «Vi har effektive kontroller, men 2015 må ikke gjenta seg», sier han.

I øyeblikket er man svært langt unna en slik ekstrem situasjon, men det registreres ikke desto mindre noen titalls ulovlige grensepasseringer hver måned. Både grensen mot Italia og Ungarn er utsatt. Hvor mange klarer å ta seg ubemerket forbi? Regjeringen i Østerrike ønsker færrest mulig asylsøkere, og vil holde antallet ulovlige passeringer så lavt som overhodet mulig.

De 600 mannskapene skal utgjøre det innenriksdepartementet kaller en «mobil beredskapsgruppe», og ved behov skal særdeles omfattende kontroller etter planen kunne iverksettes på timers varsel.

 
 

Kjøp «De helliges leir» av Jean Raspail her.