Nytt

Tyrol-regionens øverste militære leder Herbert Bauer har kunngjort at det østerrikske forsvaret sender 70 soldater til Brennerpasset ved grensen mot Italia for å hjelpe politiet med grensekontroll, skriver La Stampa.

Soldatene skal foreta kontroller langs veier og jernbaner i et område som strekker seg 30 kilometer fra grensen. I juli ble 49 migranter oppdaget som blindpassasjerer på godstog, og østerrikerne mener åpenbart at kontrollbehovet er økt. Det er da også første gang militæret tas i bruk på denne måten.


Østerriksk politi kontrollerer et godstog på stasjonen i Steinach am Brenner den 16. desember 2016. Foto: Dominic Ebenbichler / Reuters / Scanpix.

Vel vitende om at utplasseringen ville avstedkomme irritasjon på italiensk side, presiserte den regionale politisjefen Helmut Tomac at det ikke vil bli tatt i bruk stridsvogner, som østerrikerne allerede hadde utplassert ved den viktigste grenseovergangen i sør – en beslutning som fikk Italias regjering til å kalle inn Østerrikes ambassadør på teppet.

Reaksjonen fra Roma lot da heller ikke vente på seg:

Innenriksdepartementet lar sin skuffelse skinne igjennom, og kaller beslutningen «overraskende og grunnløs». For situasjonen på grensen mot Østerrike er helt rolig. Antall grensepasseringer mellom Italia og Østerrike går ned takket være færre ilandstigninger og flere kontroller. 4463 illegale migranter ble stanset av politiet i Tyrol i august, men det tilsvarende antallet var 7749 i fjor.

Den diplomatiske uroen mellom de to landene bærer bud om en svært forskjellig oppfatning av situasjonen, som bunner i en klar interessekonflikt.

Italia synes at Østerrike ikke bør klage så lenge den registrerte tilstrømningen dit i øyeblikket er lavere enn tidligere – som om de offisielle tallene fortalte hele historien, og de ulovlige grensepasseringene ikke lenger bidro til flere problemer. Det handler mer om østerriksk valgkamp enn om reelle behov, mener flere italienske kommentatorer: Regjeringen i Wien vil fremstå som hardliner for å demme opp for Frihetspartiet (FPÖ).

For østerrikerne handler det derimot om at et vedvarende tilsig uansett skaper en større, akkumulert mengde migranter. Det er i strid med Østerrikes nasjonale interesser, og selv om italienerne har tatt imot langt flere, og mener de har moralsk rett til å bli befridd for deler av byrden, er det etter Østerrikes oppfatning ingen løsning at flere av disse reiser videre nordover illegalt.

Istedenfor å gå sammen om å motstå et migrasjonstrykk fra Afrika som er en felles eksistensell trussel, driver europeiske politikere demografisk-diplomatisk krigføring seg i mellom. Det er den europeiske unionen i et nøtteskall, hvor politikken bare unntaksvis blandes med fornuften.